Paieška

Naująją enciklika popiežius Pranciškus pasirašys Asyžiuje Naująją enciklika popiežius Pranciškus pasirašys Asyžiuje 

„Visi broliai“. Trečioji popiežiaus Pranciškaus enciklika

Rugsėjo 5 dieną pranešta, kad už mėnesio, spalio pradžioje, bus paskelbta trečioji popiežiaus Pranciškaus enciklika apie „brolybę ir socialinę draugystę“. Ji pradedama viena šv. Pranciškaus Asyžiečio ištarme, kurios kreipinys „visi broliai“ tapo enciklikos pavadinimu.
Šv. Pranciškaus žodžiai, kuriais pradedama enciklika
Šv. Pranciškaus žodžiai, kuriais pradedama enciklika

Kaip nurodo Šventojo Sosto spaudos salė, spalio 3 dienos, šeštadienio, popietę popiežius nuvyks į Asyžių ir čia simboliškai pasirašys naująją encikliką po šventųjų Mišių, kurias aukos prie šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo. Komunikate priduriama, kad dėl bendros sveikatos situacijos popiežius šv. Mišias aukos privačiai, be tikinčiųjų dalyvavimo. 

Enciklikos pavadinimas „Visi broliai“ ir potemė apie brolybę ir socialinę draugystę, simbolinis pasirašymo aktas Asyžiuje leidžia įžvelgti, kad joje bus pagilintos ir išryškintos kai kurios antrosios Pranciškaus enciklikos Laudato Si, paskelbtos 2015 metais, ir 2019-aisiais pasirašyto Dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje temos.       

Viena iš enciklikos Laudato Si’ pasirodymo priežasčių yra konstatavimas, jog ekonomikos ir technologijų globalizacijos nelydi atitinkama moralinė pažanga. Todėl žmogaus kuriama gerovė, įgyjama galia, kaip prieš pusę amžiaus perspėjama Jono XXIII enciklikoje Pacem in terris, pradeda atsigręžti prieš aplinką, prieš kitas gyvas būtybes, prieš patį žmogų. Popiežius Pranciškus pabrėžė, kad norint atsverti šią destrukcinę ir pažengusią tendenciją reikia naujo moralinio sąmoningumo, kurį galima apibūdinti kaip „visuotinę brolybę“. Reikia globalizuoti ne vien prekių srautus, bet ir solidarumą, pagarbą, rūpestį vienas kitu ir aplinka.

 

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl Jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja“, – tvirtinama vadinamojoje Abu Dabio deklaracijoje, kurią 2019 vasario 4-ąją dieną pasirašė popiežius Pranciškus ir vienas iš musulmonų sunitų pasaulio lyderių Ahmadas Al-Tayyebas, Al Azharo didysis imamas. „Tai dokumentas, raginantis visus žmones, tikinčius į Dievą ir žmogiškąja brolybe, susivienyti bendrame darbe, siekiantis tapti gairėmis būsimosioms kartoms plėtojant tarpusavio pagarbos kultūrą. (...) Apibendrindami viliamės, kad ši Deklaracija kvies siekti susitaikinimo ir brolybės tarp visų tikinčiųjų, taip pat tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų, tarp visų geros valios žmonių“, – priduria jie.

Šie akcentai taip pat leidžia nuspėti, kodėl simboline enciklikos „Visi broliai“ pasirašymo vieta pasirinktas Asyžius, šv. Pranciškaus Asyžiečio gimtinė. Šv. Pranciškaus pamokymai ir giesmės perteikia sąmoningumą, jog visi esame susiję brolybės ryšiais: žmonės, visa gyvoji ir negyvoji gamta. 2019 metais taip pat buvo minėtas šv. Pranciškaus ir sultono Maleko el-Kamelio susitikimas. Jis įvyko krikščionių ir musulmonų karo metu, tačiau Pranciškus atėjo kalbėti be ginklų, be prievartos, be siekio pažeminti, be užkariavimo planų. Galiausiai, Asyžiuje 1986 metais įvyko, Jono Pauliaus II iniciatyva, pirmasis religijų lyderių susitikimas ir malda už taiką, tuo metu tai buvo iš tiesų didžiulė naujovė.

1986 metų susitikimas Asyžiuje
1986 metų susitikimas Asyžiuje

(RK / Vatican News)    

2020 rugsėjo 05, 14:36