Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Pranciškaus audiencija labdaringai asociacijai

Rugsėjo 25 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė labdaringą šv. Petro asociaciją ir kalbėjo apie tai, kas padeda labdaringam poelgiui pasiekti tikslą.

„Circolo S. Pietro“ yra istorinė Romos miesto katalikiška karitatyvinė organizacija, kuri 2019 metais šventė 150 metų jubiliejų. Ji buvo įsteigta, padrąsinus popiežiui Pijui IX, 1869 metais. Asociacijos pirmoji veikla, kuri tęsiama iki šiol, – vargšų, neturtingų šeimų aprūpinimas maistu ir maisto produktais. Asociacijos veikla nenutrūko ir sunkiais pasaulinių karų metais bei pokario laikotarpiu. Šiandien ji Romoje išlaiko tris maitinimo punktus, kuriuose per metus išdalijama per 45 000 porcijų maisto. Kartais dalijami ir rūbai. Asociacijai priklauso nakvynės namai, kurie per metus suteikia apie 8500 nakvynių. Asociacijai taip pat priklauso dveji namai greta katalikiškos pediatrinės Šv. Kūdikėlio Jėzaus ligoninės, žinomos nacionaliniu lygiu. Į ją siunčiami vaikai su sunkiomis ligomis iš visos Italijos. „Circolo S. Pietro“ namai suteikia laikiną apgyvendinimą iš toliau atvykusioms ir mažiau galimybių turinčioms šeimoms, kurios atvyksta į Romą būti šalia savo vaikų tuo metu, kai jie paguldyti į ligoninę. Galiausiai šv. Petro asociacija išlaiko išklausymo ir konsultacijų punktą.

„Circolo S. Pietro“ vadovaujasi šūkiu: „Malda, veiksmas, pasiaukojimas“. Popiežius Pranciškus priminė, kad praėjusių metų audiencijoje asociacijos nariams jis kalbėjo apie maldą, o šių metų susitikime nori pasidalyti keliomis mintimis apie veiksmą.

Pasak Pranciškaus, dėl pandemijos socialinių pasekmių atsirado būtinybė padėti daugybei šeimų.

„Į nepaprastą situaciją negalima reaguoti įprastai, reikia naujo ir kitokio atsakymo. O kad tai būtų įmanoma, reikia turėti širdį, kuri sugeba matyti visuomenės žaizdas, ir kūrybingas rankas“, – sakė popiežius. Pasak jo, šie du elementai yra svarbūs, kad artimo meilės darbai būtų vaisingi.

Reikia greitai ir skubiai nustatyti naujas skurdo formas mieste, kuris greitai keičiasi. Skurdo yra visokeriopo: materialaus, žmogiško, socialinio. Jei mokėsime į jį pažvelgti širdies akimis, mokėsime įsileisti į širdį kito gyvenimą ir jis nebebus vien kažkas svetimas, kuriam reikia pagalbos, bet brolis, kuris prašo meilės. Tai yra tikroji gailestingumo patirtis.

Reikia pakeisti pasaulio, kuriame kartais, rodos, nebėra vietos gailestingumui, kryptį. O tai įmanoma tada, kai patys pirmu asmeniu leidžiamės būti paliečiami Dievo gailestingumo, pažymėjo Pranciškus. Privilegijuota vieta patirti šį gailestingumą yra susitaikymo sakramentas. Šventasis Tėvas taip pat paminėjo „gailestingumo vaizduotę“, leidžiančia atrasti naujų būdų tarnauti vienas kitam. Tai gali būti ir tokie, iš pirmo žvilgsnio, maži, bet reikšmingi veiksmai, kaip kad telefoniniai skambučiai vyresniems žmonėms pandemijos lemtos izoliacijos metu.

„Drąsinu džiugiai ir ištvermingai tęsti artimo meilės darbus, būti atidžiais ir pasirengusiais drąsiai atsiliepti į vargšų poreikius. Nepavarkite prašyti Šventosios Dvasios tokios malonės asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje“, – sakė Pranciškus. – „Dėkoju, kad konkrečiai liudijate popiežiaus, kuris rūpinasi įvairiomis skurdo formomis Romoje, meilę artimui. Ačiū už šv. Petro skatiko rinkliavą, kurią kiekvienais metais renkate miesto bažnyčiose ir šiandien man įteikėte.“ (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 25, 13:54