Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius priėmė armėnų patriarchą Karekiną II

Sekmadienio, rugsėjo 27 dienos, ryte popiežius Pranciškus priėmė visų armėnų katolikosą ir patriarchą Karekiną II. Susitikimas įvyko Šv. Mortos namuose. Jis buvo paankstintas dėl situacijos Kaukaze: Kalnų Karabacho regione vėl susirėmė armėnų ir Azerbaidžano kariai, naudojama artilerija, sunkioji karinė technika ir aviacija.

Tai buvo šeštasis popiežiaus Pranciškaus ir armėnų patriarcho Karekino II susitikimas. Pirmasis įvyko 2014 metais ir žymėjo daugelio poslinkių Armėnų Apaštalinės Bažnyčios ir Katalikų Bažnyčios santykiuose pradžią. Būtina paminėti, kad 2015 metų balandžio 12 dieną popiežius Pranciškus paskelbė armėnų mistiką šv. Grigalių Narekietį, mirusį 1003 metais, Bažnyčios mokytoju: pavyzdžiu kiekvienam katalikui savo gyvenimu ir savo raštais. Ta proga taip pat surengtos iškilmingos liturginės apeigos, kuriose dalyvavo abu ganytojai, Pranciškus ir Karekinas II. 2016 metais Pranciškus aplankė Karekiną II jo paties namuose Armėnijoje, paskelbė bendrą deklaraciją. Ketvirtasis ir penktasis susitikimai vėl įvyko Vatikane, 2018 metais.

Šeštasis ir jau seniai suplanuotas tarpusavio susitikimas turėjo įvykti kelių dienų trukmės Karekino II kelionės Italijoje metu. Armėnų patriarchas žadėjo apsilankyti Milane, kur gyvuoja oficiali armėnų parapija, aplankyti armėnų bendruomenes, domėtis kitos armėnų parapijos Romoje steigimo reikalais, pirmadienį, rugsėjo 28-ąją, susitikti su popiežiumi ir su Šventojo Sosto pareigūnais.

Tačiau anksti sekmadienio ryte prasidėję susirėmimai Kalnų Karabacho regione pakeitė numatytą programą. Karekinas II nusprendė vizitą Italijoje nutraukti ir kuo greičiau grįžti į Armėniją, kuri paskelbė visuotinę mobilizaciją. Vis dėlto įvyko jo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi, taip pat susitikimai Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektu kardinolu Leonardo Sandri ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kochu.

„Natūralu, kad pagrindinė mūsų pokalbio tema buvo naujas konflikto etapas“, – žinių agentūrai ACI komentavo Armėnų Apaštalinės Bažnyčios galva. Pasak jo, jis perdavė turimas žinias, taip pat susijusias su kariniais smūgiais civiliams. Patriarchas pridūrė, kad išsakė savo nuomonę ir apie aktyviai regione veikiančią Turkiją, Armėnijos atžvilgiu nusiteikusią priešiškai.

„Popiežius išsakė savo rūpestį ir skausmą. Jis mums pasakė, kad jo (sekmadienio vidudienio) „Viešpaties Angelo“ susitikime paminės esamą padėtį, po to taip ir padarė“, – sakė Karekinas II, užsimindamas apie Pranciškaus kvietimą situaciją Kaukaze spręsti be ginklų ir visoms pusėms padaryti geros valios gestų.   

„Paprašiau savo mylimo brolio Pranciškaus garsiai kalbėti, kad būtų atkurti taika ir teisingumas. Susitikimas buvo nuoširdus, kaip ir ankstesni susitikimai praeityje, jį užbaigėme bendra malda už taikos atkūrimą“, – sakė patriarchas iš Armėnijos.

Žinių agentūrai jis priminė, kad Armėnijos Apaštalinė Bažnyčia su Katalikų Bažnyčia bendradarbiauja įvairiose srityse. Yra paskirtas specialus Armėnų Bažnyčios atstovas santykiams su Šventuoju Sostu. Vyksta daug pokalbių, kontaktų ir iniciatyvų su Rytų Bažnyčių kongregacija ir su Krikščionių vienybės taryba. Taip pat egzistuoja mainų programa, kuri leidžia studentams armėnams studijuoti popiežiškuosiuose universitetuose. Dar viena iniciatyva leidžia jauniems kunigams armėnams aplankyti Romą ir Romos vyskupijos kunigams aplankyti Armėniją. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 28, 16:07