Paieška

Mokslo metų pradžia Italijoje Mokslo metų pradžia Italijoje 

Popiežius pavedė Europos šeimas Marijos globai

Popiežius Pranciškus linki, kad į mokyklas po vasaros atostogų sugrįžusiems vaikams būtų užtikrintas visapusiškas ugdymas, nepažeidžiantis jų orumo. Popiežiaus linkėjimus ir palaiminimą šeimoms ir vaikams perdavė kardinolas Pietro Parolin laiške kreipdamasis į šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, surengtos 13-osios nacionalinės Italijos šeimų už šeimas piligrimystės dalyvius. Šią metinę piligrimystę rengia Italijos katalikų charizminis judėjimas su Pompėjos ir Loreto Marijos šventovėmis, Italijos vyskupų konferencijos šeimų pastoracijos tarnyba ir nacionaline šeimų asociacija. Piligrimystę remia Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba.

Šeimų už šeimas piligrimystė į garsiąsias Marijos šventoves Pompėjoje ir Lorete šiemet dėl pandemijos surengta virtualioje erdvėje per socialinius tinklus ir televiziją. Popiežius sveikino dalyvius piligrimystės temos žodžiais iš apaštalo šv. Pauliaus laiško korintiečiams: „Džiaukitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi“ (2 Kor 13, 11).

Popiežius padėkojo piligrimystės rengėjams, kad pandemijos laikotarpiu sudarė sąlygas  šiam tikėjimo ir solidarumo liudijimui. Tai proga per maldą ir brolišką bendrystę pasisemti vilties ir dvasinės stiprybės ateičiai, parašė sveikinimo laiške kardinolas P. Parolin.

Vatikano valstybės sekretorius paminėjo popiežiaus rūpestį dėl šeimų ir mokyklinio amžiaus vaikų gerovės, išsakytą viltį, kad atsakingieji už švietimą atsižvelgs į šeimų poreikius, vaikams skirs centrinę vietą, užtikrins jų ugdymą bendruomeniškumo dvasioje. Solidus ir visavertis vaikų ugdymas yra taikios ir klestinčios visuomenės sąlyga, parašė kardinolas P. Parolin.

Jis užtikrino, kad popiežius Pranciškus dvasiškai vienijasi su šeimų už šeimas piligrimystės dalyviais, meldžia Marijos globos krikščioniškoms šeimoms Italijoje, Europoje ir visame pasaulyje. Krikščioniškosios šeimos tebūna kaip neužtvenkiama gyvybės, tikėjimo, vilties ir meilės upė Dievo tautoje ir visoje žmonijoje, parašė popiežiaus vardu kardinolas P. Parolin.

Piligrimystė pradėta Pompėjos Rožinio Marijos šventovėje, Rožinio maldai vadovavo šventovės arkivyskupas Tommaso Caputo. Rožinio maldos intencija buvo už vienišus ir apleistus vaikus, negimusias gyvybes, santuokai besirengiančias poras ir jaunavedžius, už ligonius, gedinčias ir nuo gamtos nelaimių kenčiančias šeimas.

Arkivyskupas priminė meilės darbų svarbą tikėjimo liudijimui. Statydamas Pompėjos šventovę jos sumanytojas pal. Bartolo Longo troško matyti ne tik iš akmenų pastatytą šventovę, bet ir širdžių šventovę, todėl šalia bažnyčios įsteigė socialinį centrą vaikams, seneliams ir visokius sunkumus patiriantiems asmenims. Tik tikėjimo ir meilės darbų vienybėje užgimsta tikrasis krikščioniškas liudijimas, sakė Pompėjos šventovės arkivyskupas.

Pasak šeimų už šeimas piligrimystę rengiančio Italijos katalikų charizminio judėjimo vadovo Salvatore Martinezo, nūdieną svarbu, kad šeimos vienos kitas palaikytų ir drąsintų. Užbaigdamas piligrimystės programos pirmąją dalį, surengtą Pompėjos Rožinio Marijos šventovėje, Salvatore Martinez priminė Dievo ir bendruomenės pirmumą.

„Nei politika, nei ekonomika negali pasotinti visuomenės dvasinio alkio. Pinigai negelbsti sužeistų širdžių, valdžios institucijos nesugrąžina šeimos prarastos meilės. Tik Dievas ir bendruomenė  mums suteikia stiprybės ir drąsos žengti pirmyn“, – sakė Italijos katalikų charizminio judėjimo vadovas.

Šeimų už šeimas piligrimystė užbaigta šventosiomis Mišiomis Loreto Šventosios Nazareto šeimos šventovėje, kurias aukojo Šventovės popiežiškasis delegatas arkivyskupas Fabio Dal Cin. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 14, 13:21