Paieška

Popiežius pašventino „Negimusių balso“ varpą

Tarp rugsėjo 23 dienos bendrosios audiencijos sveikinimų įvairiomis kalbomis galima išskirti du: lenkų ir italų. Popiežius pabrėžė negimusios gyvybės vertę, priminė šv. Pijaus iš Pietrelčinos liturginį minėjimą.

„Netrukus pašventinsiu varpą, kuris vadinasi „Negimusiųjų balsas“, užsakytą fondo „Taip gyvenimui“. Jis lydės renginius, skirtus priminti žmogaus gyvybės vertę nuo užsimezgimo iki natūralios mirties. Tegu jo skambesys pažadina įstatymų leidėjų ir visų geros valios žmonių sąžines Lenkijoje ir pasaulyje. Viešpats, vienintelis ir tikrasis gyvybės davėjas, telaimina jus ir jūsų šeimas“, – sakė Šventasis Tėvas.

Sveikinime italų kalba popiežius priminė nepaprastą šv. Pijaus iš Pietrelčinos tikėjimo ir meilės liudijimą. Rugsėjo 23 dieną pasaulyje, ypač Italijoje, plačiai švęsto šv. Pijaus liturginio minėjimo proga popiežius linkėjo pasitikėti Dievo gerumu ir priimti atgailos sakramentą, kaip mokė šis šventasis, nenuilstantis dieviško gailestingumo tarpininkas, ištikimas tarnas. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 23, 15:47