Paieška

Susitikimas penktadienio rytą Susitikimas penktadienio rytą 

Popiežius pasveikino Ginekologinės onkologijos kongreso dalyvius

Popiežius susitiko su Romoje šiomis dienomis vykstančio Ginekologinės onkologijos kongreso dalyviais. Jau gerokai anksčiau suplanuotas kongresas, prasidėjus koronaviruso pandemijai, nebuvo atšauktas, tačiau buvo pakeista jo programa, dauguma dalyvių kongreso darbus seka nuotoliniu būdu. Popiežiaus audiencijoje penktadienį dalyvavo tik tie dalyviai, kurie asmeniškai atvyko į Romą. Vatikano audiencijų salėje vykusiame susitikime dalyvavo ir savanorių asociacijų atstovai.

Sveikindamas kongreso dalyvius ir įvairioms slaugos asociacijoms atstovaujančius savanorius, popiežius pirmiausiai pabrėžė, kaip svarbu užmegzti solidarumo ryšius tarp sunkiomis ligomis sergančių ligonių, jų artimųjų, sveikatos apsaugos darbuotojų ir savanorių. Tai ypatingai svarbu, kai serga moteris, o liga gali rimtai pakenkti vaisingumui ir motinystei.

Su kiekvienu ligoniu visada turime elgtis kaip su kenčiančiu žmogumi, kuriam reikia kitų žmonių artumo, supratimo ir pagalbos. Toks požiūris neturi likti tik idealu, tik sunkiai įgyvendinama siekiamybe, bet jis turi rasti vis daugiau vietos sveikatos apsaugos sistemų kasdienėje veikloje.

Nuoširdus dėmesingumas, šilti žmogiški santykiai yra gydymo dalis. Tikra palaima, kai ligonis gali atverti savo širdį šalia esančiam ir jį išklausyti norinčiam kitam žmogui. Kančia ir liga iškelia svarbiausią žmonių santykių bruožą – pasitikėjimą. Ligonis trokšta pasitikėti kitu žmogumi, broliu ir seserimi, lygiai kaip trokšta pasitikėti mylinčiu dangiškuoju Tėvu. Atsakas į ligonio pasitikėjimą turi būti gydytojų, slaugytojų, savanorių, šeimos narių artumas – tas artumas, kurio mus moko Jėzus palyginimu apie gerąjį samarietį. (JM / Vatican News)

2020 rugsėjo 11, 13:55