Paieška

Popiežius apie nužudytą kunigą: artimo meilės kankinys

Rugsėjo 16 dienos bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus taip pat paminėjo dieną anksčiau šiaurės Italijoje įvykusią dramą. Komo vyskupijoje buvo nužudytas kunigas Roberto Malgesini. Žudikas – vienas iš benamių ir migrantų, kuriais jis rūpinosi.

„Šią akimirką trokštu prisiminti Roberto Malgesini, Komo vyskupijos kunigą, kuris vakar ryte buvo nužudytas vargingo žmogaus, kuriam pats padėjo ir kuriam buvo negerai su galva. Dalinuosi jo šeimos ir Komo bendruomenės skausmu ir malda, ir, kaip pasakė jo vyskupas, šlovinu Dievą už šio kunigo liudijimą, už šio artimo meilės vargingiausiems liudytojo kankinystę. Pasimelskime tyloje už kunigą Roberto Malgesini ir visus kunigus, vienuoles, pasauliečius ir pasaulietes, kurie dirba su vargingais ir visuomenės atstumtais žmonėmis“, – sakė popiežius Pranciškus.

Išpuolis prieš 51 metų amžiaus kunigą įvyko Komo miesto pakraštyje ankstyvą antradienio rytą, greta šv. Roko bažnyčios, kurioje jis ir darbavosi. Į jo gyvybę pasikėsino šiek tiek vyresnis migrantas iš Tuniso, kuris netrukus buvo suimtas karabinierių. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis turėjo psichinių sutrikimų, taip pat didelių teisinių sunkumų – jam buvo nurodyta palikti Italiją. Jie vienas kitą pažinojo, nes kunigas rūpinosi keliais benamiais, tarp kurių buvo ir jis. Užpuolimo motyvai šiuo metu nėra aiškūs.

Į dramos vietą atskubėjo Komo vyskupas Oskaras Cantoni, kuris sukalbėjo maldą prie velionio kūno. Tos pačios dienos vakare Komo katedroje buvo kalbama speciali Rožinio malda, transliuota ir socialinių tinklų kanalais. Katedroje buvo tiek žmonių, kiek įmanoma sutalpinti šiuo metu.

Nužudymo vieta
Nužudymo vieta

Rožinio metu Komo vyskupas priminė kun. Roberto Malgesini darbą padedant vargšams, ne visų suprastą ir remtą.

„Kaip Marija, kuri, anot Evangelijos pagal Joną, stovėjo po Kryžiumi, taip ir kun. Roberto nepaspruko susidūręs su brolių kryžiais. Jis nesakė garsių kalbų, neskirstė žmonių į gerus ir blogus, savus ir svetimšalius, krikščionis ir kitus, tačiau darbavosi meiliai, labai nuolankiai, be triukšmo ir be pagyrų. Mėgo elgtis beveik slapčia, labai diskretiškai. Atsimenu kun. Roberto kaip laimingą kunigą. Laimingą mylėti Jėzų ir tarnauti jam tarnaujant vargšams, pabėgėliams, benamiams, kaliniams, prostitutėms. Vargšuose jis atpažino gyvąjį Kristaus kūną“, – kalbėjo nužudytojo kunigo vyskupas. 

(RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 16, 14:26