Paieška

Popiežiaus audiencija Italijos policininkams Popiežiaus audiencija Italijos policininkams 

Popiežiaus audiencija Italijos policininkams

Popiežius pirmadienį priėmė audiencijoje Italijos policijos pajėgų vadovus ir kelis tūkstančius policijos pareigūnų, kurių didelė dalis tarnauja Italijos policijos nuovadoje prie Vatikano. Audiencija Pauliaus VI salėje skirta nuovados įsteigimo 75 metinėms.

Popiežius dėkojo už Italijos policininkų tarnybą nuovadoje, kuriai pavesta atsakomybė už teisėtvarką Šv. Petro aikštėje ir Vatikano prieigose, taip pat už popiežiaus saugumą jo kelionių po Romą ir į kitas Italijos vietoves metu. Italijos policijos Vatikano nuovada vykdo svarbią tarnystę tiek Italijai, tiek Šventajam Sostui, patikino Pranciškus.

Popiežius sakė, kad jį žavi pareigūnų paslaugumas, profesionalumas, aukos dvasia ir ypač jų liudijama kantrybė bendraujant su skirtingų kraštų ir kultūrų asmenimis, taip pat su dvasininkais, pridūrė popiežius. Pranciškus reiškė viltį, kad policininkai, kuriems tenka vykdyti kartais sudėtingą ir rizikingą tarnystę, visuomet vadovausis gyvu krikščioniškuoju tikėjimu: jis yra pats brangiausias dvasinis turtas, kurį jūsų šeimos pavedė jums ir kurį esate pašaukti perduoti savo vaikams, sakė Pranciškus.

*

Audiencija surengta Italijos policijos pajėgų dangiškojo globėjo, arkangelo šv. Mykolo liturginės šventės išvakarėse. Rugsėjo 29-ąją Bažnyčia mini tris šventuosius arkangelus: Mykolą, Gabrielių ir Rapolą.

Arkangelas Mykolas – „galingasis didžiūnas“, žydų tautos sargas, angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadas. Arkangelas Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina. Arkangelas Rapolas – vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti „Viešpaties Šlovės akivaizdoje“.

Arkangelai Mykolas, Rapolas ir Gabrielius
Arkangelai Mykolas, Rapolas ir Gabrielius

Arkangelas Gabrielius yra Vatikano radijo ir Šventojo Sosto komunikacijų dikasterijos dangiškasis globėjas. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 28, 13:25