Paieška

Jėzus ir mokiniai Jėzus ir mokiniai 

„Eik ir pasižiūrėk“. Būsimos Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos tema

Rugsėjo 29 dieną paskelbta būsimos, 2021 metais minėsimos, 55-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos žinios tema: „Eik ir pasižiūrėk“. Žinios potemė: „Komunikuoti sutinkant asmenis tokius, kokie yra, ir ten, kur jie yra“.

„Eik ir pasižiūrėk“ („Ateik ir pamatysi“) – tai Pilypo žodžiai Natanaeliui, kuris dar žinomas Baltramiejaus vardu. Abu jie tapo apaštalais. Pilypo, jau apsisprendusio sekti Jėzų kaip tą, apie kurį kalbėjo Mozė ir pranašai,  kvietimas pasižiūrėti rodo, jog krikščioniškas skelbimas, dar prieš jį ištariant, susidaro iš žvilgsnių, liudijimų, patirčių, susitikimų, artumo. Vienu iš žodžiu – iš gyvenimo. Skelbimas yra komunikavimas to, kas esmingiausia ir padeda suprasti dalykų prasmę.

Galima pridurti, kad Pasaulinė socialinio komunikavimo diena yra vienintelė, įsteigta Vatikano II Susirinkimo. Dekrete dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter Mirifica rašoma:

„Idant būtų veiksmingiau stiprinamas įvairiopas Bažnyčios apaštalavimas visuomenės komunikavimo priemonėmis, vyskupų nutarimu visose pasaulio vyskupijose kasmet tebūnie skiriama viena šventinė diena tikintiesiems supažindinti su jų pareigomis šioje srityje ir pakviesti šia intencija melstis bei remti piniginėmis aukomis. Surinktos aukos tebūnie skiriamos palaikyti ir plėtoti Bažnyčios įkurtoms šios srities įstaigoms bei darbams, atsižvelgiant į viso katalikiškojo pasaulio reikmes.“ (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 29, 13:57