Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis

Šios dienos Evangelija – tai raginimas pasitikėti Dievu kiekvieną gyvenimo akimirką, ypač tuomet, kai prislegia sunkumai ar susiduriame su išbandymais, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentuodamas evangelisto Mato pasakojimą apie ežere audros užkluptų mokinių išgąstį.

Pamatę vandeniu ateinantį Jėzų mokiniai dar labiau išsigando. Iš pradžių jie jo neatpažino, manė, kad tai vaiduoklis. Tačiau Jėzus juos nuramino. Petras, vis dar abejodamas, paprašė leisti ir jam eiti vandeniu. Jis išlipo iš valties, tačiau, išsigandęs vėjo ir bangų, ėmė skęsti. Jėzus ištiesė jam ranką, ištraukė iš vandens ir tarė:  „Silpnatiki, ko suabejojai?“

Kai mus slegia abejonės ir baimė, kai jaučiamės tarsi skęstantys, turime drąsiai, nesigėdydami šaukti kaip Petras: „Viešpatie, gelbėk!“, sakė Pranciškus. Šie žodžiai – tai labai graži malda. Jėzus ištiesia ranką savo bičiuliui. Turime kontempliuoti šį Jėzaus gestą. Dievas visada mums ištiesia ranką, niekada  mūsų nepalieka. Dievas yra ištikimas ir galingas gelbėtojas. Jis mums linki tik gera.

Tikėti – tai ir audrose širdies akimis visada matyti Dievą, jo meilę ir tėvišką gerumą. Šito Jėzus moko Petrą ir kitus mokinius, šito jis šiandien moko ir mus. Jis puikiai žino, kad mūsų tikėjimas silpnas, kad mūsų gyvenimo kelionė sunki, kad įvairios priešiškos jėgos neleidžia mums eiti pirmyn. Tačiau jis yra Prisikėlusysis. Jis yra Viešpats, kuris perėjo per mirtį, kad mus išgelbėtų. Mums dar nepradėjus jo šauktis, jis jau yra šalia mūsų. Padėdamas mums atsikelti, jis stiprina mūsų tikėjimą.

Popiežius atkreipė dėmesį ir į kitą šio sekmadienio Evangelijos ženklą: valtis – tai Bažnyčios simbolis. Visais laikais jai tenka plaukti prieš vėją, pakelti sunkius išbandymus, sakė Pranciškus, primindamas ilgus ir žiaurius praėjusio šimtmečio persekiojimus. Kai slegia persekiojimai, kyla pagunda manyti, kad Dievas apleido. Tačiau iš tiesų tokiomis akimirkomis dar labiau suspindi tikėjimo, meilės ir vilties liudijimai. Prisikėlęs Kristus suteikia Bažnyčiai malonę liudyti iki gyvybės aukos. Kankinystė yra naujų krikščionių sėkla. Ji subrandina susitaikinimo ir taikos vaisius visam pasauliui.

Popiežius meldė Mergelę Mariją, kad ji padėtų krikščionims ištvermingai saugoti tikėjimą ir brolišką meilę ypač tuo metu, kai tamsoje ir gyvenimo audrose imame prarasti pasitikėjimą Dievu. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 09, 12:19