Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzaus širdį

Prieš „Viešpaties Angelo“ maldą į Šv. Petro aikštę susirinkusiems žmonėms sakytoje kalboje popiežius komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus susitikimą su kananiete.

Jėzus su mokiniais yra Galilėjos šiaurėje, pagonių teritorijoje. Prisiartina prie jo moteris kananietė,  tai yra ne Izraelio tautos narė, pagonė ir prašo pagydyti jos sergančią dukrą. „Pasigailėk manęs, Viešpatie”, – šaukia moteris. Iš pradžių atrodo, kad Jėzus nekreipia dėmesio į jos šauksmą. Savo mokiniams jis sako, kad jo misija skirta ne pagonims, bet „pražuvusioms Izraelio avims“. Moteris nesiliauja maldauti. Iš Jėzaus lūpų išgirstame šioje situacijoje šiurkščiai skambančią patarlę: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“. Liūdinti nusižeminusi moteris atsako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“. Jėzus mato, kad moteris tiki begaliniu Dievo gerumu ir ją išklauso.  „Moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“

Kas yra didis tikėjimas? Pasak Pranciškaus, tikrai tikintis yra tas žmogus, kuris nebijo atnešti visos savo istorijos ir padėti jos prie Viešpaties kojų. Kiekvieno iš mūsų asmeninės istorijos yra sudėtingos, ne visiškai švarios. Mes jas galime atnešti Viešpačiui, padėti prie jo kojų, kad jis jas pagydytų, parodytų mums gyvenimo prasmę.

„Šito mus moko ta moteris, ta geroji motina. Ji mus moko drąsiai atnešti savo istoriją Dievui, Jėzui, kad ją paliestų Dievo švelnumas, Jėzaus švelnumas.  Ir mes darykime tą patį. Melskimės. Pagalvokime apie savo istorijas. Mūsų istorijose yra negražių dalykų. Tačiau eikime pas Jėzų, belskimės į jo širdį ir sakykime jam: „Viešpatie, jei nori, gali mane pagydyti.“

Popiežius pabrėžė, kad tam reikia pasitikėti Jėzumi ir artumo su juo, o artumui ugdyti mes turime visiems paprastai prieinamą priemonę – Jo žodį. Visada turėkime su savimi Evangeliją, kišenėje, rankinuke, išmaniajame telefone.

Švenčiausioji Mergelė mus teužtaria savo malda, kad stiprėtų kiekvieno tikinčiojo tikėjimas ir troškimas skelbti tikėjimą kitiems bei liudyti savo gyvenimo pavyzdžiu. Tesuteikia ji mums drąsos prisiartinti prie Jėzaus ir jam tarti: Viešpatie, jei nori, gali mane pagydyti“. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 16, 13:27