Paieška

Popiežius pasveikino su Čenstakavos Dievo Motinos švente

Čenstakavos „Juodoji Madona“, visame pasaulyje garsi Dievo Motinos Marijos su kūdikiu ikona, dar vadinama Šviesiojo kalno Dievo Motina, yra bene žinomiausias pasaulyje Lenkijos paveikslas. Jis laikomas stebuklingu, todėl krikščionys nuo seno, ypač šventovės iškilmių progomis, miniomis plūsta į Čenstakavos šventovę arba meldžiasi prie jos atvaizdo vietos bažnyčioje ar savo namuose, kad prie Dievo gimdytojos Marijos kojų sudėtų savo asmeninius ir bendruomeninius džiaugsmus ir vargus, prašymus ir skundus.

Trečiadienį prie Čenstakavos šventovės maldininkų lenkų dvasiškai prisidėjo popiežius Pranciškus, pakartojęs prašymą Dievo Motinai, kad padėtų nugalėti koronaviruso pandemiją. Popiežius prieš savaitę paminėjo lenkų pergalės kare prie Vyslos Marijos užtarimo dėka jubiliejų ir palinkėjo: „Šiandien Dievo Motina tepadeda nugalėti koronavirusą“.

Trečiadienį, rugpjūčio 26 dieną, per Čenstakavos Dievo gimdytojos šventę, bendrosios audiencijos metu kreipdamasis į lenkiškai kalbančiuosius popiežius prisiminė savo apsilankymą Čenstakavos Marijos šventovėje prieš ketverius metus ir dar kartą paprašė melsti Švenčiausiosios Motinos Marijos užtarimo ypač tiems, kurie įvairiais būdais kenčia nuo pandemijos.

Pranciškus sveikinimo kalboje sakė, kad labai brangina apsilankymo Čenstakavos Marijos šventovėje atminimą, paminėjo, kad toje šventovėje meldėsi Krokuvoje vykusios Pasaulinės jaunimo dienos proga ir užtikrino, kad dvasiškai vienijasi su visais, kurie Čenstakavos Dievo gimdytojos šventės dieną lankosi šventovėje melsdami Dievo gimdytojos motiniškos globos sau, savo šeimoms, tautai ir visai žmonijai.

„Melskite Švenčiausiąją Motiną, kad užtartų mus visus, kad paguostų ypač tuos, kurie įvairiais būdais kenčia nuo pandemijos“, – sakė Pranciškus.

Kreipdamasis į anglakalbius, popiežius prisiminė šiauriniame žemės pusrutulyje besibaigiančią vasarą, palinkėjo, kad šių dienų poilsis visiems būtų taikos ir ramybės metas. Vokiškai kalbančiųjų prašė įveikti nūdienos individualizmą ir atminti daugelį varstančiųjų, ligonių ir apleistųjų – jiems reikia mūsų pagalbos, sakė Pranciškus, o portugalų tautai palinkėjo „gilaus tikėjimo, kad matytume tikrovę Dievo akimis, ir veiklios meilės, kad artėtume prie žmonių su jo gailestingąja širdimi.  Pasitikėkite Dievu taip, kaip Mergelė Marija!“, – sakė popiežius. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 26, 10:11