Paieška

Marija, Bažnyčios Motina Marija, Bažnyčios Motina 

Popiežius: išvaduoti pamaldumą į Mariją iš prietarų

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Popiežiškąją tarptautinę Marijos akademiją. Kreipdamasis naujo Akademijos skyriaus steigimo proga, popiežius palinkėjo Akademijos pirmininkui br. Stefano Cecchin OFM darbuotis, kad Marijos įvaizdis nebūtų pavergtas prietarų ir nusikalstamų organizacijų diktuojamų reikalavimų. Popiežiaus laiškas datuojamos Žolinės, Švč. M. Marijos ėmimo į dangų liturginės iškilmės, data.

Popiežius rugpjūčio 15 dienos laiške kreipėsi į Popiežiškąją tarptautinę Marijos akademiją jos sudėtyje įsteigto organizuoto ir mafijinio nusikalstamumo apraiškų tyrimų ir analizės departamento proga.

Popiežius paprašė išsaugoti prigimtinį pamaldumo į Mariją, kuris priklauso Bažnyčios religiniam kultūriniam paveldui, tyrumą. Pamaldumą turime išlaisvinti nuo organizacijų, galių ir normų, kurios neatitinka evangelinių teisingumo, laisvės, sąžiningumo ir solidarumo kriterijų, parašė popiežius.

Popiežius taip pat pasveikino rugsėjo 18 dieną rengiamos studijų dienos dalyvius ir organizatorius. Jos metu bus pristatytas naujas Akademijos departamentas. Jame, be teologų ir mariologų, dalyvaus teisėjai, kriminologai, juristai, teisėsaugos ir miestų valdžios pareigūnai.

„Marijos šventovės visame pasaulyje tevirsta pamaldumo, Evangelijos liudijimo, atsivertimo žindiniais ir Marijos pamaldumo tvirtovėmis“, – palinkėjo popiežius Pranciškus.

Popiežiškosios tarptautinės Marijos akademijos pirmininkas br. Cecchin interviu Vatican News patikino, jog bene svarbiausias Akademijos veiklos tikslas yra ugdyti nuoširdų liaudies pamaldumą į Mariją.

Visos šalys turi saugoti nacionalinio marijinio pamaldumo paveldą, gindamos jos tradicines ištakas. Kalbėdamas apie padėtį Italijoje, jis prisiminė šiam pamaldumui iškilusias grėsmes, kai nusikalstamų struktūrų atstovai užvaldo liaudies pamaldumo išraiškas savo tikslams, siekdami pavergti žmones.

Manipuliuojama silpno religingumo žmonėmis. Žmonių jausmais piktnaudžiauja ne tik mafijozai, bet ir šarlatanai, apsiskelbę pranašais su gydymo galia, ir visi, kurie apgaudinėja nesusivokiančius žmones, ima pinigus už magiškus receptus.

Piktnaudžiaujant Marijos figūra užvaldomos žmonių sąžinės. Prietarais, magija, tariamomis galiomis grindžiamas religingumas baugina, pavergia, kliudo puoselėti nuoširdų religingumą, sakė Popiežiškosios tarptautinės Marijos akademijos pirmininkas br. Stefano Cecchin.

Pranciškonų vienuolių 1946 metais įsteigta akademija nagrinėja įvairius su mariologija ir marijiniu pamaldumu susijusius klausimus, ugdo marijinį pamaldumą, nuo pat įsikūrimo yra Marijai skirtų tarptautinių suvažiavimų ir kongresų organizatorė. Akademijos prestižas labai išaugo 1959 metais, kai popiežius šv. Jonas XXIII jai suteikė Popiežiškosios akademijos vardą, nurodė bendradarbiauti su nacionalinėmis mariologijos asociacijomis. 2012 metais į Akademijos sudėtį buvo įtraukta panaikinta Popiežiškoji Nekaltai Pradėtosios akademija. Akademija Romoje vadovauja Marijos studijų katedrai Popiežiškajame universitete Antonianum. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 21, 11:35