Paieška

Popiežius Hirosimoje 2019 m. Popiežius Hirosimoje 2019 m. 

Popiežius #Hiroshima75: atsisakyti karo ginklų, ypač atominių

Popiežius laišku Hirosimos prefektūros gubernatoriui Hidehiko Yuzaki paminėjo 1945 metais rugpjūčio 6 d. įvykdyto Hirosimos atominio bombardavimo 75 metines, pasveikino sukakties iškilmingo minėjimo organizatorius ir dalyvius, ypač gyvus „hibakusha“ – branduolinį bombardavimą Japonijoje patyrusius asmenis, prašė Dievo palaimos visiems, minintiems tragedijos sukaktį.

Popiežius laiške prisiminė, kad jis pats 2019 metų lapkritį kaip taikos piligrimas lankėsi Hirosimoje ir Nagasakyje ir kad savo apaštališkosios kelionės metu galėjo apmąstyti šiuose miestuose padarytus milžiniškus nuostolius žmonėms ir nuosavybei. Popiežius prisiminė ir pakartojo Hirosimoje ištartus savo žodžius: „Branduolinės jėgos naudojimas karo tikslais – amoralus, kaip ir turėti atominį ginklą yra amoralu“.

„Niekada nebuvo aiškiau, jog taikos suklestėjimui būtina, kad visos tautos sudėtų savo karo ginklus, ypač pačius galingiausius ir pavojingiausius, būtent atominius ginklus, kurie gali ištisus miestus ir kraštus sužlugdyti ir sunaikinti“.

Popiežius laiške reiškė viltį, kad pranašiškas gyvų Hirosimos ir Nagasakio hibakusha balsas ir toliau bus įspėjimas žmonėms dabar ir per ateinančias kartas. „Jiems ir visiems, kurie darbuojasi vardan susitaikymo, tarsi savus kartoju psalmininko žodžius: „Savo giminių ir bičiulių labui sakysiu: „Tebūna tavyje ramybė!“ (Ps 122, 8).

Popiežius paminėjo Hirosimos atominio bombardavimo 75 metines taip pat per Tviterio paskyrą ketvirtadienį #Hiroshima75 primindamas, kad ištekliai, panaudojami ginklavimosi varžyboms galėtų ir turėtų būti panaudojami tautų integraliam vystymuisi ir aplinkos apsaugai. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 06, 13:31