Paieška

Popiežius Šv. Augustino bazilikoje Popiežius Šv. Augustino bazilikoje 

Popiežius aplankė Romos Šv. Augustino baziliką

Bažnyčios liturginis kalendorius rugpjūčio 28 d. mini šv. Augustiną, rugpjūčio 27 d. – jo motiną šv. Moniką. Ketvirtadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Romos Šv. Augustino baziliką, meldėsi prie joje saugomų šv. Monikos relikvijų.

Šiomis dienomis švenčiamus Monikos ir Augustino liturginius minėjimus popiežius Pranciškus priminė trečiadienį po bendrosios audiencijos katechezės.

„Liturgijoje minime du didžius šventuosius – šv. Moniką ir jos sūnų šv. Augustiną, – kuriuos žemėje siejo giminystė ir kurie kartu džiaugiasi dangaus garbe. Jų pavyzdys ir užtarimas teskatina kiekvieną nuoširdžiai ieškoti Evangelijos tiesos“, – sakė Pranciškus.

Nedaug žinome apie ketvirtadienį minėtos šv. Augustino motinos šv. Monikos gyvenimą. Žinome tik tiek, kiek apie jos vaidmenį sūnaus gyvenime paliko pats šv. Augustinas ir jo biografai.

Daug išsamiau aprašytas kitą dieną po motinos liturgijoje minimo šv. Augustino gyvenimas. Jis 354 m. gimė Tagastėje, Romos valdytoje Šiaurės Afrikoje. Jo tėvas buvo pagonis, vėliau tapęs katechumenu; motina Monika buvo uoli krikščionė, savo pavyzdžiu ir malda prisidėjusi prie sūnaus atsivertimo. Jaunystėje Augustiną buvo sudominęs tais laikais paplitęs manichėjizmas, tačiau neilgam. Siekdamas plėsti savo akiračius, Augustinas atvyko į Romą, vėliau persikėlė į Milaną. Ten jį sužavėjo vyskupo Ambraziejaus pamokslai. 387 m. balandžio 24-ąją, Velyknakčio liturgijos metu, Milano katedroje vyskupas Ambraziejus Augustiną pakrikštijo.

Tapęs krikščioniu Augustinas nusprendė grįžti į gimtąją Afriką. Ostijos uoste, netoli Romos, laukiant laivo, netikėtai susirgo ir mirė Augustiną visą laiką lydėjusi motina Monika. Ji buvo palaidota Ostijoje; vėliau jos palaikai buvo perkelti į šv. Augustinui dedikuotą bažnyčią Romoje. Grįžęs į Afriką, 391 m. Augustinas priėmė kunigystės šventimus. Nors ketino atsidėti studijoms, tačiau teko jam imtis sielovados. 395 m. Augustinas buvo konsekruotas Hipono vyskupu. Trisdešimt penkeri vyskupavimo Hipone metai paliko gilų pėdsaką visame Šiaurės Afrikos Bažnyčios gyvenime. Dar gilesnius pėdsakus visoje Bažnyčioje paliko Augustino raštai. Augustinas mirė 430 m. rugpjūčio 28 d. Vėliau, Šiaurės Afriką užėmus musulmonams, jo palaikai iš pradžių buvo perkelti į Sardinijos salą ir kiek vėliau į šiaurinės Italijos Pavijos miestą – Šv. Petro aukso danguje bažnyčią, – kurioje saugomi iki šiandien.

Jau pirmadienį Pavijoje prasidėjo pasirengimo šv. Augustino minėjimui tridienis. Po vakaro Mišių buvo atrakintos ir nuimtos grotos, už kurių saugoma urna su šv. Augustino relikvijomis. Kad būtų galima grotas nuimti, reikia atrakinti keturias spynas. Raktus – po vieną nuo kiekvienos spynos – turi Pavijos vyskupas, miesto meras, katedros kapitula ir augustinų vienuolyno prioras. Per visą tridienį ir pačią šventės dieną tikintieji gali iš arti apžiūrėti šv. Augustino palaikus saugančią urną ir pagerbti didįjį Bažnyčios tėvą.

Paskutinę parengiamojo tridienio dieną, ketvirtadienį, Augustino motinos Monikos minėjimo dieną, Pavijos bazilikoje vienuolinius įžadus davė du broliai augustinai. Svarbiausias šventinių renginių momentas – penktadienio vakarą aukojamos Mišios, kurioms vadovauja iš Romos atvykęs Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 28, 07:42