Paieška

Popiežiaus parama Beiruto gyventojams

Popiežius Pranciškus paskyrė 250 tūkst. eurų paramai Libano sostinės Beiruto gyventojams. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija popiežiaus paaukotą sumą perdavė Bažnyčiai Libane.

Kaip sakoma Šventojo Sosto spaudos salės komunikate, šia auka popiežius trokšta paliudyti savo tėvišką artumą nuo sprogimo Beiruto uoste nukentėjusiems žmonėms. Primenamas ir popiežiaus raginimas melstis už žuvusius ir visus nukentėjusius, kuriuo jis į visą katalikų pasaulį kreipėsi trečiadienį užbaigdamas bendrosios audiencijos katechezę. „Melskimės už Libaną, kad jis galėtų įveikti šį tragišką ir skausmingą momentą, kad įsipareigojant visoms socialinėms, politinėms ir religinėms grupėms ir su tarptautinės bendruomenės pagalba išspręstų dabartinę krizę“, – sakė popiežius. Trečiadienio popietę popiežius aplankė Romos Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką ir prie garsiosios Marijos Salus populi romani  ikonos meldėsi už Libano sostinėje žuvusius žmonės, už sužeistuosius ir visus nukentėjusius.

Sprogimo Beiruto uoste aukų skaičius viršijo 150, sužeistųjų – 5 000. Daugiau kaip 300 000 žmonių neteko pastogės. Į popiežiaus raginimą padėti Libanui atsiliepia vyskupų konferencijos, katalikiškos labdaros organizacijos, skelbiamos rinkliavos. Italijos vyskupų konferencija į Beirutą pasiuntė milijoną eurų. Vien Milano arkivyskupijos Caritas paramai nukentėjusiems libaniečiams skyrė 20 000 eurų. Kai kuriose šalyse paskelbtos maldos už nukentėjusius dienos ir aukų rinkimo akcijos. (JM / Vatican News)

2020 rugpjūčio 08, 11:46