Paieška

Vatican News
Medžugorjės jaunimo festivalis Medžugorjės jaunimo festivalis  

Popiežiaus laiškas Medžugorjės jaunimui: Kristus – pasaulio grožis

Popiežius laišku pasveikino metinio Medžugorjės jaunimo festivalio dalyvius. Pranciškaus laišką festivalio atidarymo Mišiose perskaitė apaštališkasis nuncijus Bosnijoje Hercegovinoje. Medžugorjės jaunimo festivalis tęsis iki ketvirtadienio, rugpjūčio 6 d.

Popiežius kvietė jaunimą ieškoti Kristaus, būti su juo maldoje ir pasikliauti juo savo gyvenime: „Nebijokite! Kristus gyvas ir nori, kad kiekvienas gyventų. Jis yra šio pasaulio grožis ir jaunystė. Visa, ką jis paliečia, atjaunėja, tampa nauja“, – parašė Pranciškus, išreiškęs viltį, kad festivalis taps proga jaunimui atsiliepti į tą patį kvietimą, kurį Kristus skyrė jo buveinės ieškojusiems pirmiesiems mokiniams: „Ateikite ir pamatysite“.

„Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39) yra šių metų Medžugorjės jaunimo festivalio tema. „Kristus žvelgia ir į jus, kviesdamas pasilikti su juo“, – parašė Pranciškus, paprašęs skirti Jėzui laiko, leisti jam pripildyti savo Dvasia ir parengti naujam nuostabiam gyvenimo nuotykiui. Per susitikimą su Kristumi tampame naujais žmonėmis, gauname misiją perduoti šią patirtį kitiems.

Popiežius kvietė jaunimą žvelgti ir į Mergelę Mariją. Marija visuomet buvo jaunatviškos, Kristumi sekti pasirengusios Bažnyčios geriausias pavyzdys. Mus visuomet stebina Angelui ištarti jos žodžiai: „Štai aš!“ „Tebūnie!“. Marijos „Tebūnie!“ reiškia rizikavimą be jokios kitos garantijos, tik su tikrumu būti pažado pasiuntine. Marijos atsakymas „Štai aš, Viešpaties tarnaitė!“ (Lk 1, 38) yra gražiausias pasakojimas apie tai, kas įvyksta, kai žmogus savo laisvu apsisprendimu atsiduoda į Dievo rankas!

Popiežius išsakė viltį, kad šis Marijos parodytas pavyzdys visuomet žavės jaunimą ir jį ves. Marija yra mūsų motina, ji rūpinasi mumis, savo vaikais, kai einame per gyvenimą dažnai nusivylę, stokojantys, bet trokštantys, kad neužgestų vilties šviesa.

„Mielas jaunime, bėkite sužavėti mylimojo Veido, kurį garbiname šventojoje Eucharistijoje ir atpažįstame kenčiančio brolio kūne. Šventoji Dvasia teskatina bėgti į priekį. Bažnyčiai reikia jūsų ryžto, jūsų sumanymų, jūsų tikėjimo. Visus jus, dėl Evangelijos bėgančius festivalio dalyvius, pavedu Mergelės Marijos užtarimui, prašydamas Šventąją Dvasią suteikti savo šviesos ir jėgos, kad taptumėte tikrais Kristaus liudytojais. (SAK / Vatican news)

Medžugorjės jaunimo festivalio atidarymo Mišios
Medžugorjės jaunimo festivalio atidarymo Mišios
2020 rugpjūčio 03, 10:44