Paieška

Pranciškaus užuojauta Benediktui XVI dėl jo brolio mirties

Popiežius Pranciškus parašė užuojautos laišką popiežiui emeritui Benediktui XVI dėl jo brolio Georgo Ratzingerio mirties.

„Trokštu išreikšti Jums savo giliausią užuojautą ir dvasinį artumą šią skausmo valandą. Meldžiuosi už mirusįjį, kad gerasis ir gailestingasis Gyvybės Viešpats priimtų jį į dangiškąją tėvynę ir suteiktų jam atlygį, skirtą ištikimiems Evangelijos tarnams.“

„Meldžiuosi ir už Jus, prašydamas Tėvą, kad, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, palaikytų Jus krikščioniškąja viltimi ir švelnia dieviška paguoda“, – rašo popiežius Pranciškus savo pirmtakui Benediktui XVI.

2020 liepos 02, 12:09