Paieška

Popiežius – Argentinos vyskupijos nuotolinės formacijos reportaže

Comodoro di Rivadavia katalikų vyskupija Argentinoje, Patagonijos regione, paskelbė ketvirtąjį nuotolinės formacijos reportažą. Tarp kalbančių – ir popiežius Pranciškus jame.

Argentinos vyskupijos kursas yra skirtas bendruomeniniam dvasingumui, o ketvirtasis reportažas – atsivertimui į „socialinę diakoniją“, į socialinį tarnavimą. Reportažo pirmosiomus minutėmis galima išvysti palyginimo apie gerąjį samarietį iliustraciją: plėšikų apiplėštas ir žiauriai sumuštas žmogus buvo paliktas pakelėje. Taip atsitiko, kad pro jį praėjo kunigas, po to levitas – gerbiami ir dievobaimingi bendruomenės nariai. Tačiau nei vienas nepanoro susitepti rankų. Tik samarietis – klaidatikis ir atskalūnas jų akyse – sustojo prie pusgyvio žmogaus, aptvarstė žaizdas, nugabeno į užeigą ir sumokėjo šeimininkui už jo priežiūrą. 

Jėzus pateikė šį palyginimą vienam Įstatymo mokytojui, kad šis paaiškintų, ką reiškia meilė Dievui ir meilė artimui ir kaip yra laimimas amžinasis gyvenimas. Palyginimą apie gerąjį samarietį daugybę kartų minėjo ir išsamiai komentavo popiežius Pranciškus, kuris pabrėžė tęstinumą tarp tikėjimo ir veikimo, tarp meilės Dievui ir konkrečios meilės artimui. Krikščioniškas gyvenimas negali būti abstraktus ir atitrūkęs nuo pasaulio reikalų, jis neapsiriboja vien jausmu. 

2016 metų balandžio 27 dienos katechezėje popiežius Pranciškus sakė: „Čia mums atskleidžiama pirmoji pamoka: tie, kurie lanko Dievo namus ir žino apie jo gailestingumą, nebūtinai moka mylėti savo artimą. Tai nėra automatiška! Gali mokėti mintinai visą Bibliją, išmanyti liturgiją ir teologiją, bet meilė automatiškai iš šių žinių nekyla: meilės kelias yra kitoks, jis reikalauja ne vien proto, bet ir kai ko daugiau... Kunigas ir levitas mato gulintį žmogų, bet atstumia jį ir nepasisiūlo padėti. Tačiau Dievo garbinimas nėra tikras, jei jis nevirsta pagalba artimui. Niekada šito nepamirškime: negalime likti žiūrovai, kai tiek daug alkio, smurto ir neteisybės varginamų žmonių kenčia. Ką reiškia atstumti žmogaus kančią? Tai reiškia atstumti Dievą! Jei neprisiartinu prie to vyro, tos moters, to vaiko, to kenčiančio senolio ar senolės, neprisiartinu prie Dievo.“

Panašiai popiežius kalbėjo ir Comodoro di Rivadavia vyskupijos nuotolinės formacijos kurso dalyviams, maždaug 600 vyskupijos sielovados bendradarbių. Reportažo rengėjai su Šventuoju Tėvu susisiekė išmaniuoju telefonu vaizdo ryšiu ir įrašė kelių minučių komentarą.  

„Atsiversti į socialinį tarnavimą“, pasak popiežiaus, reiškia suprasti, kad nesu vienintelis pasaulyje ir pastebėti kitų materialinius ir dvasinius poreikius, nenusisukti, kaip dažnai esame įpratę, dėl egoizmo ar abejingumo, į kitą pusę, kai savo kelio pakraštyje pamatome vyrus ir moteris, senelius ir vaikus, kuriems reikia pagalbos. Jėzaus žinia mokiniams nekelia dvejonių – jie turi gyventi ir elgtis, kaip palyginimo samarietis. Pasak Pranciškaus, jei krikščionis taip elgsis, visa kita ateis savaime. „Drąsos“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

 

2020 liepos 25, 14:24