Paieška

Vatican News

Knyga apie tikėjimą pandemijos metu. Popiežiaus pratarmė

Kaip pandemija pakeitė ekonomiką, institucijų ir asmenų, tarpvalstybinius santykius, atsakymą pateikė jau daug įvairios kompetencijos žmonių. Panašus klausimas ne kartą keltas ir religinėje srityje: kokią įtaką pandeminė situacija padarė bendruomeniniam ir asmeniniam tikėjimo gyvenimui?

Keletą atsakymų ir įžvalgų galima rasti šiomis dienomis išleistoje knygelėje „Bendrystė ir viltis“, kurią parengė kardinolas Walteris Kasperis, buvęs Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, ir kunigas vokietis Georgas Augustinas. Tarp kitų autorių – italų teologas ir vyskupas Bruno Forte, čekų filosofas ir teologas kun. Tomasas Halikas, dabartinis Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas. Pratarmę šiai nedidelei knygai, atspaustai Vatikano spaustuvėje, išleistai Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos, parašė popiežius Pranciškus. Galima pridurti, kad knyga visų pirma išleista vokiečių kalba. 

„Koronaviruso krizė mus užklupo kaip netikėta audra, staiga ir visur pasaulyje pakeisdama šeimos, darbo ir viešąjį gyvenimus. Daug žmonių apverkia šeimos narių ir draugų mirtis. Daugelis patiria ekonominių sunkumų ar prarado darbą. Įvairiose šalyse net ir per Velykas, pagrindinę krikščionybės iškilmę, Eucharistijos nebuvo įmanoma švęsti bendruomeniškai ir viešai, negalėjome pasisemti iš sakramentų stiprybės ir paguodos“, – rašo Šventasis Tėvas.

„Ši dramatiška situacija labai aiškiai parodė mūsų pažeidžiamumą, nenuoseklumą ir pagalbos poreikį, privertė suabejoti patikimumu daugelio dalykų, ant kurių statėme kasdienio gyvenimo planus ir sumanymus. Pandemijos metu turėjome klausti, ar savo gyvenime esame laimingi ir kokia yra krikščioniško gyvenimo vertė.“

„Ši krizė yra tarsi pavojaus sirena, kuri verčia mąstyti apie mūsų giliausias šaknis, padedančias visiems atlaikyti audrą. Ji priminė, jog pamiršome ar apleidome kai kuriuos svarbius gyvenimo dalykus, kreipia svarstyti, kas iš tiesų svarbu ir būtina, kas ne taip svarbu ir kas tik atrodo svarbu. Tai išbandymų ir pasirinkimų metas, kad galėtume nauju būdu orientuoti savo gyvenimą į Dievą, mūsų atramą ir tikslą. Ši krizė mums parodė, kad būtent krizės situacijose priklausome nuo kitų solidarumo ir kad patys turime nauju būdu tarnauti kitiems. Mus turėjo sukrėsti pasaulinis neteisingumas, kad pabustume ir išgirstume vargšų ir sunkiai sergančios mūsų planetos skundą“.

„Pačiame koronaviruso krizės įkarštyje šventėme Velykas ir klausėmės velykinės žinios apie gyvenimo pergalę prieš mirtį. Ši žinia pabrėžia, kad kaip krikščionys neturime leisti, kad mus sukaustytų pandemija. Velykos mums dovanoja viltį, pasitikėjimą ir drąsą, stiprina mūsų solidarumą; ragina pranokti praeityje vykusį varžymąsi ir pripažinti vienas kitą esant didele šeima, neribojama sienų, kurioje kiekvienas dalijasi kito našta. Užsikrėtimo virusu pavojus turi mokyti kitokio užkrato: meilės, perduodamos iš širdies į širdį. Dėkoju už daugybę sveikatos sektoriaus personalo, gydytojų ir kunigų parodytų spontaniškos pagalbos ir herojiškos pareigos ženklų. Šiomis savaitėmis jautėme iš tikėjimo sklindančią jėgą.“

„Pirmasis koronaviruso krizės etapas, kai nebuvo įmanoma bendruomeniškai švęsti Eucharistijos, daugeliui krikščionių buvo skausmingo eucharistinio pasninko metas. Daugelis patyrė, kad Viešpats yra visur, kur du ar trys susirinkę jo vardu. Eucharistinių pamaldų nuotolinė transliacija buvo krizinės situacijos sprendimas, kuriuo daug kas džiaugėsi. Tačiau virtuali transliacija negali pakeisti realaus Viešpaties buvimo eucharistiniame šventime. Todėl džiaugiuosi, kad dabar  įmanoma grįžti prie normalaus liturginio gyvenimo. Prisikėlusio Viešpaties buvimas jo Žodyje ir eucharistiniame šventime suteiks reikalingos stiprybės spręsti sunkias problemas, kurios mūsų laukia po koronaviruso krizės.“

„Linkiu ir viliuosi, kad šios knygelės teologinės įžvalgos paskatins mąstyti ir daugeliui sužadins naują viltį, naują solidarumą. Kaip tuos du mokinius pakeliui į Emausą, taip ir ateityje Viešpats mus lydės kelyje savo Žodžiu ir laužydamas eucharistinę Duoną mums pasakys: „Nebijokite! Aš nugalėjau mirtį““, – rašo popiežius kardinolo Kasperio ir kun. Augustino parengto nedidelio, 166 puslapių apimties rinkinio „Bendrystė ir viltis“ pratarmėje, knygos paantraštė – „Tikėjimo liudijimas koronaviruso metu“. (RK / Vatican News)

2020 liepos 31, 09:09