Paieška

Paduvos Šv. Antano bazilika Paduvos Šv. Antano bazilika 

Prieš 800 metų šv. Antanas Paduvietis tapo pranciškonu

Pranciškonai šiemet mini garsiojo savo vienuolijos nario Antano Paduviečio apsisprendimo tapti Pranciškaus Asyžiečio brolijos nariu 800 metų sukaktį. Šia proga popiežius Pranciškus parašė laišką pranciškonų konventualų vienuolijos vadovui.

Popiežius yra įsitikinęs, kad šv. Antano gerumo ir dosnumo, tarnavimo vargstantiesiems ir dalijimosi pavyzdys šiandien yra labai aktualus, nes ir šiandien, ypač dabartinės pandemijos sąlygomis, matome, kiek daug šalia mūsų yra kenčiančių šeimų, kiek vargstančių ir stokojančių žmonių. Taip pat Antano liudyta meilė tiesai ir aistringas teisingumo troškimas šiandien gali paskatinti dosniai, broliškai aukotis kitų žmonių labui. Popiežius linki, kad šv. Antano pavyzdys patrauktų visų pirma jaunimą. „Šis senų laikų šventasis yra labai šiuolaikiškas savo genialiomis įžvalgomis“, – rašo Pranciškus. „Jis gali būti pavyzdys kiekvienam, kas nori, kad jo gyvenimo kelias būtų vaisingas.“ Popiežius primena Antano Paduviečio dažnai kartotus žodžius: „Matau Viešpatį“.  „Ir šiandien“, – rašo popiežius, – „turime matyti Viešpatį mūsų brolių ir seserų veiduose. Turime juos guosti, turime žadinti viltį jų širdyse, suteikti jiems galimybę susitikti su Dievo Žodžiu ir ant jo pamato statyti savo gyvenimą.“

Popiežiaus laiške primintos ir šv. Antano apsisprendimo už pranciškonus aplinkybės. Portugalijos Koimbros mieste gyvenęs, iš Lisabonos kilęs jaunasis augustinų vienuolijos narys Fernandas sužinojo apie 1220 m. sausio 16 d. Maroke dėl tikėjimo nužudytus penkis brolius pranciškonus. Fernandą sukrėtė kankinių mirtis ir kartu sužavėjo jų drąsus liudijimas. Jis pats dar tais pačiais metais nuvyko į Maroką. Po to apvaizda lėmė, kad jis atsidūrė Italijoje. Laivas, kuriuo jaunasis vienuolis plaukė,  sudužo prie Sicilijos krantų. Išsigelbėjęs Fernandas atkeliavo į Asyžių, susitiko su Pranciškumi, buvo priimtas į jo įkurtą vienuoliją ir tapo broliu Antanu. Vėlesnis jo gyvenimas buvo susietas su Paduvos miestu, kuriame iki mūsų dienų ilsisi jo žemiškieji palaikai.

Kasmet nuo gegužės paskutinės dienos Paduvoje švenčiamas trylikos dienų pasirengimas šv. Antano šventei, minimai birželio 13-ąją. Paprastai pasirengimo dienos pradedamos piligrimyste, kuri šiemet dėl pandemijos negalėjo įvykti. Piligrimystė vyko tik virtualiai, pagal Paduvos pranciškonų internete pasiūlytą maldos programą. Virtualiai vyks ir tradicinės šv. Antano laidotuvių procesijos atkartojimas. Paprastai šv. Antano šventės išvakarėse, birželio 12-osios vakarą, buvo einama procesija nuo vietos, kurioje Antanas mirė – bažnyčios Paduvos pakrašty – į jam dedikuotą baziliką, kurioje jis palaidotas. Šiemet šios eisenos atsisakyta. (JM / Vatican News)

2020 birželio 04, 12:46