Paieška

Vatican News
Loreto Marijos statula Šventųjų namų bazilikoje Loreto Marijos statula Šventųjų namų bazilikoje 

Popiežius palaimino Loreto Vilties Motinos piligrimus

Popiežus Pranciškus ištesėjo pažadą: šių metų piligrimystės iš Mačeratos į Loretą dalyvius pasveikino, palaimino ir padrąsino. Tiesa, šiais metais dėl koronaviruso pandemijos teko surengti virtualią piligrimystę ir virtualią vigiliją Lorete.

„Būkite drąsūs, laikotarpis po pandemijos nebus lengvas, drąsiai ženkime pirmyn su tikėjimu ir viltimi! Prašykime Loreto Dievo Motinos globos, esu su jumis!“– pasakė telefonu Pranciškus, kartu pripažinęs, kad jam tai buvo pirma virtuali piligrimystė gyvenime.

Virtuali vigilija Lorete

Mačeratos–Loreto piligrimystės dalyviai šiemet nenuėjo įprasto dvidešimt aštuonių kilometrų kelio naktį. Vietoj eitynių surengta maldos vigilija prie Loreto šventovės, kurią nuotoliniu būdu lydėjo vietos ganytojai iš Mačeratos ir Loreto, taip pat popiežius, šiemet aštuntąjį kartą gyvu žodžiu palaiminęs piligrimus.

Popiežius telefonu kreipėsi į vyskupą emeritą Vecerrica, piligrimystės Mačerata–Loretas sumanytoją, ir arkivyskupą Dal Cin, Popiežiškąjį Loreto šventovės delegatą, kitus virtualios vigilijos dalyvius, taip pat į tikinčiuosius, susirinkusius vigilijai Loreto Marijos bazilikos šventoriuje:

„Mieli ganytojai, virtualūs piligrimai, merginos ir vaikinai, moterys ir vyrai, susirinkome Lorete pas Vilties Motiną, dabartiniais sunkiais laikais mokančią, kaip žvelgti į ateitį su viltimi.

Esu su jumis šioje virtualioje piligrimystėje, meldžiuosi su jumis ir už jus, prašau melstis ir už mane, būkite drąsūs! Laikotarpis po pandemijos bus sudėtingas, tačiau jį įveiksime su drąsa, tikėjimu ir viltimi! Drąsos! Prašykime Loreto Dievo Motinos būti drąsiems šiandien, malda esu su jumis!“ – pasakė telefonu Pranciškus. Jis padėkojo vigilijos organizatoriams, prašė jiems Viešpaties palaimos ir Dievo Motinos globos. „Visuomet būkite Dievo Motinos piligrimai“, – užbaigdamas pokalbį pasakė Pranciškus, atkartodamas šių metų, iš  eilės 42–sios piligrimystės, temą: „Visuomet piligrimai“.

Mačerata–Loretas (1978–2020)

Piligrimystė, sumanyta kaip mokslo metus užbaigiančiųjų moksleivių padėka Loreto Marijai už globą per praėjusius metus, pirmą kartą surengta 1978 metais. Regioninis Mačeratos jaunimo renginys tapo metiniu nacionaliniu įvykiu, sužavėjusiu piligrimus iš artimo ir tolimo užsienio. Jei pirmosiose piligrimystėse dalyvaudavo kelios dešimtys jaunuolių, pastaraisiais metais 28 kilometrų eitynėse naktį sudalyvaudavo dešimtys tūkstančių.

Angelų skrydis

Piligrimyste Mačerata–Loretas menamas Nazareto Šventosios šeimos namo skrydis iš Palestinos į Loretą – XIII amžiuje namas iš tikrųjų buvo atgabentas į Loreto miesto šventovę centrinėje Italijoje, prie pat Adrijos jūros. Pagal Nazareto namo skrydžio legendą, Šventosios šeimos būstą iš Nazareto naktį atskraidino angelai. Todėl piligrimų kelio atkarpa prie Loreto iš abiejų šonų apšviečiama žibintais, tarsi nusileidimo takas angelams, naktį atgabenusiems namą, kuriame augo Jėzus, jo Motina Marija ir Juozapas, Šventosios šeimos globėjas.

Žvelgti į slėpinį

Piligrimystės pradininkas Giancarlo Vecerrica, Fabriano–Matelica vyskupas emeritas, Šventojo Sosto naujienų portalui Vatican News pasakė, kad sumanymas kilo iš noro sudaryti vyresniems mokiniams „galimybę visuomet žvelgti į gyvenimo tikrovę per slėpinio prizmę“.

„Per šią pandemiją, kuri visus baugina, ryšys su slėpiniu tapo galimybe atsiverti tikrovei, kad vėl kibtume į gyvenimą žmogiškai atsivertę ir kad  suprastume, jog šį iššūkį galėsime įveikti tik būdami kartu, vieni to nepasieksime vien savo pastangomis. Negalime žvelgti į tikrovę ir manyti esą savarankiški, reikia slėpinio. Būtent to moko piligrimystė: gyvenimas yra kelionė link slėpinio, jį turime pažinti ir vis labiau pagal jį gyventi, kol galop vieną dieną su juo susitiksime Rojuje“. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 15, 13:16