Paieška

Popiežius: nebijokime sunkumų, bijokime nukrypti nuo Evangelijos kelio

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus ragina savo mokinius nebijoti, drąsiai ir su pasitikėjimu priimti visus gyvenimo iššūkius, tačiau kartu neslepia, kad skelbimas ir liudijimas nebus lengvas, kad teks susidurti su priešiškumu ir kentėti, sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į tradicinio „Viešpaties Angelo“ maldos susitikimo dalyvius.

Ragindamas nebijoti, Jėzus kalba apie tris situacijas, trejopus sunkumus, kurie laukia jo mokinių. Visų pirma Jėzaus mokiniams teks susidurti su žmonėmis, kurie norės nuslopinti Dievo žodį ir nutildyti jo skelbėjus. Visam pasauliui skirtą išganymo žinią Jėzus pirmiausiai paskelbė savo mokiniams, kol kas išganymo naujiena skelbiama tyliai, nedideliame žmonių rate, tačiau netrukus mokiniams teks ją skelbti sukaupus visą drąsą, kalbėti atvirai ir garsiai, „nuo stogų“.

Jėzus taip pat neslepia jo mokinių laukiančių persekiojimų ir kankinystės. Šie Jėzaus žodžiai  pasitvirtina visais laikais. Tai labai skausminga patirtis, tačiau ji įrodo liudytojų ištikimybę. „Kiek daug šiandien persekiojamų krikščionių visame pasaulyje!“, – sakė popiežius. „Visi, kurie su meile kenčia dėl Evangelijos, yra mūsų dienų kankiniai“. Visiems senų laikų ir mūsų dienų persekiojamiesiems Jėzus sako: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos“ (Mt 10, 28). Nereikia bijoti tų, kurie naudodami smurtą ir aroganciją bando nusopinti Evangelijos skelbimą. Jie negali pakenkti sielai, negali nutraukti žmogaus bendrystės su Dievu, nes ji yra Dievo dovana, kurios niekas negali atimti. Vienintelis dalykas, kurio mokinys turi bijoti, – tai prarasti šią dovaną. Turime bijoti, kad neprarastume malonės, kad nenukryptume nuo Evangelijos kelio, nepasuktume į moralinės mirties klystkelius, į kuriuos veda nuodėmė.

Jėzaus mokiniams taip pat gresia pavojus pasijusti paliktiems likimo valiai, nejausti Dievo artumo, manyti, kad jis juos paliko ir užmiršo. Numatydamas tokį pavojų, Jėzus prašo nebijoti ir tvirtai tikėti, kad mes visada esame Dievo rankose, kad jis mus visada myli ir globoja. Tėvas mums rūpinasi. Mes esame jam labai brangūs. Tačiau svarbu, kad atvirai ir drąsiai išpažintume ir liudytume savo tikėjimą, kad išpažintume Jėzų žmonių akivaizdoje, darydami gera, sakė Pranciškus.

Baigdamas trumpą sekmadienio Evangelijos komentarą popiežius meldė, kad Švenčiausioji Mergelė Marija, pasitikėjimo Dievu, ypač kai slegia sunkumai ir gresia pavojai, pavyzdys, mums padėtų niekada neįklimpti į neviltį, visada pasitikėti Dievu, jo malone, kuri yra galingesnė už blogį.  (JM / Vatican News)

2020 birželio 21, 12:33