Paieška

Popiežius meldžiasi už jūrininkus ir žvejus

Trečiadienio pavakare Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškau žinia jūrininkams ir žvejams bei visiems savo darbu su jūra susijusiems žmonėms ir jų šeimoms.

Brangūs broliai ir seserys, dabartiniai laikai sunkūs visam pasauliui, nes visą pasaulį prislėgė koronaviruso pandemijos atnešti sunkumai, o neretai ir kančia, sako popiežius. Šiame kontekste pamatėme, koks svarbus jūsų, jūrininkų ir žvejų darbas. Jūs aprūpinate maistu ir kitomis žmonių gyvenimui reikalingomis priemonėmis. Už tai mes esame jums dėkingi.

Popiežius sako, kad jis gerai žino, kad jūrininkų ir žvejų darbas sunkus ir dažnai rizikingas. Per pastaruosius mėnesius iš jų pareikalauta ypatingai didelės kantrybės ir aukos. Daugelis jų ilgą laiką turėjo, o kai kurie ir dabar turi būti laivuose, negalėdami išsilaipinti, atskirti nuo šeimų, draugų ir gimtųjų šalių. Visa tai yra labai sunki našta.

„Norėčiau štai ką pasakyti jums visiems: žinokite, kad nesate vieni ir kad mes jus atsimename“, – sakė popiežius, užtikrindamas, kad jis ir visi kapelionai, vadovaujantys jūrininkų sielovadai, už juos meldžiasi.

Popiežius sako, kad jūrininkų ir žvejų darbo svarbą iškelia pati Evangelija, kalbėdama apie Jėzų ir jo pirmuosius mokinius, kurie buvo žvejai. Popiežius prašo jūrininkus, žvejus ir jų šeimų narius priimti iš jo širdies kylančius padrąsinimo ir vilties žodžius. „Prašau Viešpatį, kad laimintų kiekvieną iš jūsų, jūsų darbus ir jūsų šeimas, ir kad Mergelė Marija, Jūrų žvaigždė, jus visada saugotų“, – sako popiežius ir suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą. (JM / Vatican News)

2020 birželio 17, 16:31