Paieška

Popiežius katalikų žiniasklaidai: tarnaukite vienybei

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą birželio 30 – liepos 2 dienomis vykstančios Katalikų žiniasklaidos konferencijos dalyviams. Dėl pandemijos konferencija vyksta virtualiai, jos dalyviai bendrauja per internetą.

Dėl pandemijos šiais metais pirmą kartą savo istorijoje Katalikų spaudos asociacija rengia virtualią katalikiškos žiniasklaidos konferenciją, pastebi popiežius savo žinioje. Jis taip pat išreiškia savo artumą tiems, kurie asmeniškai nukentėjo nuo pandemijos, ir padėką tiems, kurie rizikuodami gyvybe dirbo ir toliau dirba tarnaudami broliams ir seserims.

Pasak popiežiaus, šių metų konferencijai pasirinkta tema „Kartu, nors atskirai“ iškalbingai išreiškia dabartinę gana paradoksalią situaciją, kurią sukėlė pandemijos nulemtas reikalavimas laikytis atstumo. Popiežius primena, kad pernai ta pačia proga paskelbtoje žinioje jis apmąstė, kaip bendravimas leidžia žmonėms būti, kaip sako šventasis Paulius, „vienas kito nariais“ (plg. Ef 4, 25), pašauktais gyventi bendrystėje, nuolat besiplečiančiuose socialiniuose tinkluose. Pandemija dar labiau išryškino bendrystės poreikį. Iš tiesų, pastarųjų mėnesių patirtis parodė, kokia svarbi žiniasklaidos misija burti žmones, mažinti atstumus, teikti informaciją, atverti protus ir širdis tiesai.

Pabrėždamas žiniasklaidos misiją tarnauti žmonių vienybei, popiežius rašo, kad šis jos pašaukimo aspektas ypatingai svarbus šiandien, kai aplink matome konfliktus ir žmonių poliarizaciją, kurios neišvengia ir katalikų bendruomenė. Šiandien reikia žiniasklaidos, kuri sugebėtų tiesti tiltus, ginti gyvybę ir griauti matomas ir nematomas sienas, kurios užkerta kelią nuoširdžiam dialogui ir teisingam žmonių ir visuomenių bendravimui. Mums reikalinga žiniasklaida, galinti padėti žmonėms, ypač jauniems, atskirti gėrį nuo blogio, sugebėti priimti sprendimus, suprasti teisingumo, socialinės santarvės ir rūpinimosi mūsų bendrais namais svarbą. Mums reikia žmonių, kurie komunikavimą saugotų nuo manipuliacijų ar tarnavimo šališkiems tikslams.

Popiežius primena ir žiniasklaidos darbuotojų asmeninio santykio su tuo, apie ką jie informuoja, svarbą. Negana tik profesinės kompetencijos, bet reikia asmeninio ryšio ir atjautos. Negalime iš tikrųjų bendrauti, jei nedalyvaujame asmeniškai. Pasak krikščionių tikėjimo, viso žmonių komunikavimo šaltinis yra Švenčiausioji Trejybė. Trejybėje vienas Dievas  dalijasi su mumis savo dieviškojo gyvenimo turtingumu ir ragina mus savo ruožtu perduoti tą lobį kitiems nuosekliai tarnaujant jo tiesai.

Žinios pabaigoje popiežius meldžia, kad Šventoji Dvasia išlietų žiniasklaidininkų širdyse išminties, supratimo ir patarimo dovanas, kad jie niekada nenusigręžtų nuo tų, kurie kenčia, kad visada siektų tikrojo gėrio. Tik žiūrint į pasaulį Dievo dvasios žvilgsniu įmanoma įveikti rasizmo, neteisybės ir abejingumo ligas, deformuojančias žmonijos veidą. Ten, kur pasaulis mato konfliktus ir susiskaldymą, katalikiškoji žiniasklaida temato kenčiančius ir vargstančius žmones, kuriems reikia kitų pagalbos ir supratimo, rašo popiežius. (JM / Vatican News)

2020 birželio 30, 16:16