Paieška

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės. Žodžiai ir vaizdai

Gegužės 18 dieną sukankančių Karolio Wojtylos – popiežiaus Jono Pauliaus II – gimimo šimtųjų metinių proga Vatikano leidykla išleido fotografijų albumą apie jo pontifikatą.

Popiežius Pranciškus albumo pratarmėje lenką popiežių pavadino „didžiu tikėjimo liudytoju“, „didžiu maldos žmogumi“, „patikimu Bažnyčios vadovu didžiųjų permainų metu“. Pranciškus prašo neužmirti, kiek daug šis popiežius kentėjo savo gyvenime. „Jo patirtos asmeninės kančios susijusios su lenkų tautos ir valstybės kančiomis“, – patikino Pranciškus, trumpai apžvelgdamas Karolio vaikystėje patirtas skausmingas netektis: vaikystėje –motinos Emilijos mirtį, paauglystėje – vyresniojo ir vienintelio brolio Edmundo ir pilnametystėje – tėvo Karolio. Dvidešimt vienerių metų Karolis įstojo į Krokuvos pogrindinę kunigų seminariją, netekęs visų artimiausių šeimos narių. Jis ryžosi visiškai pasiaukoti Dievui ir Bažnyčiai kaip tik tada, kai daugelis jo draugų žuvo Antrajame pasauliniame kare, priminė popiežius Pranciškus.

Pasak jo, kentėjimai kaldino Karolio Wojtylos gyvenimą nuo pat jo jaunystės, dar labiau sutvirtino jo krikščionišką tikėjimą, lydėjo popiežystėje. Popiežius Pranciškus priminė baisų užpuolimą, Jono Pauliaus II išgyventą 1981 metais gegužės 13 dieną Šv. Petro aikštėje, kai profesionalus žudikas sunkiai sužeidė popiežių.

„Jonas Paulius II 1981 metais išgyveno baisų pasikėsinimą, jis aukojo savo gyvybę, praliejo savo kraują už Bažnyčią“, – rašo popiežius Pranciškus.

„Jis ir iš ligos patalo liudijo, kad dalydamiesi kentėjimus su žmogumi tapusiu ir dėl mūsų išganymo nukryžiuotu Dievu galime būti laimingi, išlikti sau ištikimais.“

Vatikano leidyklos albumas „Šv. Jonas Paulius II. Šimtas metų. Žodžiai ir vaizdai“ apžvelgia pontifikato, prasidėjusio 1978 ir pasibaigusio 2005 metais, iškiliausius momentus. Nuotraukas palydi paaiškinamieji tekstai ir paties šventojo kalbų ištraukos. Albumas išleistas italų, anglų ir lenkų kalbomis. (SAK / Vatican News)

Karolis Wojtyla
Karolis Wojtyla
Kunigas Karolis Wojtyla
Kunigas Karolis Wojtyla
Kardinolas Karolis Wojtyla
Kardinolas Karolis Wojtyla
Karolis Wojtyla – popiežius Jonas Paulius II
Karolis Wojtyla – popiežius Jonas Paulius II
2020 gegužės 16, 10:16