Paieška

Popiežius Jonas Paulius II. Pontifikato inauguracijos Mišios, 1978 spalio 22 d. Popiežius Jonas Paulius II. Pontifikato inauguracijos Mišios, 1978 spalio 22 d.  

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės. „Manyje Tavo vardas“

Romoje gegužės 12 dieną išleistas naujas veikalas apie popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą „Manyje Tavo vardas – Jono Pauliaus II teologija“.

Pasak leidyklos „Edizioni San Paolo“, teologo Rino Fisichella knyga yra bandymas susintetinti visas keturiolika Jono Pauliaus II enciklikų ir nesuskaičiuojamus kitus jo mokymo dokumentus – apaštališkuosius paraginimus, laiškus, motu proprio, katechezes, homilijas – paskelbtus per beveik 27 metų pontifikatą.

Autorius arkivyskupas Rino Fisichella, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas, veikalą pavadino pagal popiežiaus Jono Pauliaus II eilėraščio „Romietiškasis triptikas“ posmą. Pasak Fisichella, posmas „manyje Tavo vardas“ taikliai atspindi Jono Pauliaus II įsitikinimą, jog kiekvieno žmogaus, tiek tikinčio, tiek netikinčio viduje glūdi žingeidumą, troškimus ir ilgesį žadinantis intymus „artimas buvimas“ – Dievo vardas. Pasak Fisichella, Jono Pauliaus II mokymas įtaigiai skelbia, jog „Jėzus yra pagrindinis Bažnyčios ir kiekvieno žmogaus kelias, nes Kristus yra naujasis žmogus, kuriuo reikia kliautis“.

Jono Pauliaus II gimimo šimtmečiui skirta 336 puslapių knyga apie Jono Pauliaus II teologiją yra pirmas naujos knygų serijos „Sub lumine fidei“ leidinys. (SAK / Vatican News)

Jonas Paulius II Korėjoje 1984 m.
Jonas Paulius II Korėjoje 1984 m.
Jonas Paulius II ir Lenkijos primas Stefanas Wyszyńskis 1978 m.
Jonas Paulius II ir Lenkijos primas Stefanas Wyszyńskis 1978 m.
Jonas Paulius II Kryžių kalne 1993 m.
Jonas Paulius II Kryžių kalne 1993 m.

 

2020 gegužės 17, 10:45