Paieška

Rožinis su Šventuoju Tėvu. „Marija, apkabink savo vaikus“

Šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus Vatikano soduose, prie Lurdo grotos, vadovavo Rožinio maldai, užbaigiančiai Švenčiausiajai Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį. Kartu tai buvo ir Sekminių vigilija. Kaip sako Apaštalų darbų knyga, kalbėdama apie pirmas Bažnyčios istorijos dienas, „jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su Marija“ (Apd 1, 14), laukdami Šventosios Dvasios atsiuntimo.

Prieš gegužės mėnesio pradžią popiežius paragino viso pasaulio katalikus  kalbėti Rožinį ir melsti Marijos užtarimo pandemijos slegiamai žmonijai. Buvo paskelbti ir tekstai dviejų maldų, kurias popiežius pasiūlė kalbėti kartu su Rožiniu. Šios dvi maldos buvo kalbamos ir šeštadienio vakarą.

„O Marija, Tu visada švieti mūsų kelyje kaip išganymo ir vilties ženklas“, – vienos šių maldų žodžiais popiežius pradėjo šeštadienio susitikimas prie Lurdo grotos. „Patikime Tau save, Ligonių Sveikata.“

Buvo kalbami Rožinio Garbės slėpiniai. Pirmąjį slėpinį pasikeisdami kalbėjo Romos ligoninėse dirbantys gydytojas ir slaugytoja; antrąjį – Italijos civilinės saugos savanoris su šeima ir vyras, pagijęs nuo Covid-19; trečiąjį – koronavirusu užsikrėtusi ir pasveikusi vienuolė ir kunigas, Romos infekcinių ligų centro kapelionas; ketvirtąjį – vaistininkas ir moteris, kurios motina mirė nuo Covid-19; penktąjį – žurnalistė ir jauna šeima, pandemijos metu susilaukusi kūdikio.

Rožinio malda iš Vatikano sodų buvo transliuojama į visą pasaulį. Tą pačią valandą buvo meldžiamasi Nazarete, Lurde, Fatimoje, Gvadalupėje, Luchane ir kitose – iš viso trisdešimt keturiose – Marijos šventovėse pasaulyje.

Prieš baigiamąjį palaiminimą popiežius sukalbėjo antrąją gegužės mėnesiui savo pasiūlytą maldą. „Mergele Marija, šios koronaviruso pandemijos metu atkreipk į mus savo gailestingas akis, paguosk tuos, kurie liūdi [...]. Pažadink pasitikėjimą tų, kuriems nerimą kelia ateities netikrumas ir padariniai ekonomikai bei darbui. Dievo Motina ir mūsų Motina, melsk už mus Dievą, gailestingumo Tėvą, kad šis sunkus išbandymas baigtųsi ir grįžtų vilties bei ramybės perspektyva. [...] Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, apkabink visus savo kenčiančius vaikus ir išprašyk Dievo savo visagale ranka išlaisvinti mus nuo šios baisios pandemijos, kad gyvenimas galėtų ramiai grįžti į normalią tėkmę.“

2020 gegužės 30, 18:14