Paieška

Vatican News

Popiežius sekmadienio vidudienį: kas myli Dievą, myli ir žmones

Šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijoje Jėzus mus prašo gyventi pagal Dievo įsakymus ir pažada atsiųsti Šventąją Dvasią, be kurios pagalbos nebūtų įmanoma įvykdyti Jėzaus prašymo, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš „Regina Coeli“ maldą.

Jėzus susieja meilę su įsakymų vykdymu: „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14, 15). Jėzus mūsų prašo jį mylėti, tačiau paaiškina, kad meilė – tai ne tik troškimas, ne tik jausmas, bet ir pasiryžimas eiti tuo pačiu keliu, kuriuo Jėzus ėjo, tai yra vykdyti Tėvo valią, gyventi pagal Dievo įsakymus ir visų pirma pagal artimo meilės įsakymą.

Jėzus pažada ir pagalbą: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“ (Jn 14, 16). Tai Šventoji Dvasia – Dievo meilės dovana, suteikiama visų krikščionių širdims. Ji mus veda, mums šviečia, mus stiprina, kad sugebėtume įveikti visus gyvenime mūsų laukiančius sunkumus, padeda sekti Jėzų per džiaugsmus ir per kančią. Kai suklystame ir nusidedame, sakė Pranciškus, Šventoji Dvasia mums padeda keltis, neįklimpti dar giliau į blogį. Tik su jos pagalba mes galime būti tikrai laisvi žmonės, norintys ir sugebantys mylėti, suprantantys, kad mūsų gyvenimas – tai pašaukimas skelbti nuostabius dalykus, kuriuos Dievas nuveikia per juo pasitikinčius žmones.

„Švenčiausioji Mergelė Marija, iš kurios Bažnyčia mokosi klausytis Dievo Žodžio ir priimti Šventosios Dvasios dovaną, tepadeda mums kiekvienam džiugiai gyventi pagal Evangeliją ir atsiminti, kad mus nuolatos palaiko Šventoji Dvasia – dieviškoji liepsna, šildanti mūsų širdis ir nušviečianti mūsų kelią.“  (JM / Vatican News)

2020 gegužės 17, 12:13