Paieška

Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą

Popiežius Pranciškus trečiadienį, gegužės 13 d., bendrosios audiencijos metu kreipėsi į tikinčiuosius nuotoliniu būdu iš Apaštališkųjų rūmų. Audiencijos katechezėje Pranciškus tęsė prieš savaitę pradėtą naują ciklą apie maldą, kalbėjo apie visuomet arti esantį Dievą, kuris ištikimai myli kiekvieną, yra kantrus ir švelnus kaip tėvas ir motina.

Popiežius kvietė Dievo Motinos Marijos pirmųjų apsireiškimų Fatimoje dieną šauktis Švenčiausiosios Marijos, kad stiprintų tikinčiuosius ištvermingai mylėti Dievo ir artimą, užtikrino dvasinį artumą Fatimos vyskupijai ir šventovei, paprašė gegužės mėnesį kasdien kalbėti Rožinio maldą, pagal Fatimos Marijos išreikštą troškimą.

Pranciškus taip pat priminė pasikėsinimo į popiežiaus šv. Jono Pauliaus II gyvybę metines,  pranešė, kad pirmadienį, gegužės 18 dieną – šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga – aukos šv. Mišias prie jo kapo Vatikano bazilikoje. Mišios prasidės 7 val. Romos laiku, jas transliuos portalas Vatican News.

Bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius kvietė maldai: „Maldoje kreipdamiesi į Nekalčiausiąją Marijos Širdį prašykime Dievą pasaulio taikos, pandemijos pabaigos, atgailos dvasios ir mūsų atsivertimo.“ (SAK / Vatican News) 

2020 gegužės 13, 10:27