Paieška

Popiežius: kai išbrisime iš pandemijos, nebūsime tokie, kokie buvome

Šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus video žinia kreipėsi į Tarptautinio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narius, kurie nuotoliniu būdu, per socialinius tinklus iš įvairių šalių ir žemynų jungdamiesi į bendrą maldą dalyvavo Sekminių vigilijoje.

Šventoji Dvasia nužengia ant visų mokinių, ant kiekvieno iš mūsų, kalbėjo popiežius charizminio judėjimo nariams. Jėzaus pažadėtoji Dvasia ateina mūsų atnaujinti ir pagydyti, paskatinti atsiversti. Ateina pagydyti nuo baimės, nesaugumo, gydyti mūsų žaizdų, ateina, kad mus paverstų misionieriais, apaštališka drąsa degančiais liudytojais.

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Esame Jėzaus liudytojai, sakė Pranciškus. Mūsų liudijimą įkvepia Šventoji Dvasia. Mūsų dienų pasaulis yra sužeistas, kenčia. Labiausiai kenčia vargstantys, kitų atstumti žmonės. Šiandien, kai pasaulis prarado saugumo jausmą, mes turime jam skelbti Jėzų, turime liudyti viltį, kurią tik Šventoji Dvasia gali duoti.  Mūsų pareiga – kurti naują pasaulį. Viešpats jį kuria. Jis sako: „Štai aš visa darau nauja“ (Apr 21, 5). Mes turime būti jo bendradarbiai.

Kai išbrisime iš pandemijos, nebegalėsime būti tokie patys, kokie buvome, ir nebegalėsime daryti to paties, ką darėme. Viskas turi būti kitaip, sakė Pranciškus. Visa ši kančia nueitų veltui, jei nesugebėtume visi kartu kurti teisingesnės visuomenės, kurioje būtų daugiau lygybės, kuri ne tik vadintųsi, bet ir iš tiesų būtų krikščioniškesnė. Jei nesieksime, kad liautųsi skurdo pasaulyje pandemija, jei nesistengsime, kad žmonės mažiau vargtų mūsų šalyse, miestuose, kuriuose mes gyvename, visas šis laikas nueis veltui.

„Iš didelių žmonijos išbandymų – tokių, kaip ši pandemija – galime išeiti geresni arba blogesni. Neįmanoma iš jų išeiti nė kiek nepasikeitus. Aš jūsų klausiu: kokie norėtumėt išeiti? Geresni ar blogesni? Dėl to šiandien mes atsiveriame Šventajai Dvasiai, kad ji pakeistų mūsų širdį ir padėtų mums išeiti geresniems“, – sakė popiežius charizminio judėjimo nariams. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 30, 22:31