Paieška

Popiežius jaunimui: Viešpats nori tavo rankomis kurti pasaulį

Pirmadienį švęstos šv. Jono Pauliaus II gimimo 100 metų sukakties proga popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Lenkijos jaunimu. Šventojo Tėvo sveikinimą pirmadienio vakarą perdavė Lenkijos televizija.

„Šv. Jonas Paulius II buvo labai brangi Dievo dovana Bažnyčiai ir jo tėvynei Lenkijai“, – sakė Pranciškus ir visų pirma priminė šventojo popiežiaus skelbtą Dievo gailestingumo žinią, jo encikliką „Dives in Misericordia“, sesers Faustinos paskelbimą šventąja, Gailestingumo sekmadienio šventės įvedimą. Dievo gailestingumo šviesoje jis matė visiems vyrams ir moterims suteikiamo pašaukimo ypatingumą ir grožį, buvo įsitikinęs, kad jokie sunkumai, jokios asmeninio ir šeimos gyvenimo problemos negali užkristi kelio į šventumą ir laimę. Jis pats tai patyrė savo gyvenime, vaikystėje ir paauglystėje netekęs motinos, brolio ir tėvo, vėliau matęs nacizmo žiaurumus, o po karo kaip jaunas kunigas susidūręs su bedievišku komunizmu.

Kai sunkumus įveikiame kartu su Kristumi, jie užgrūdina tikėjimą,  padaro jį brandų, sakė Pranciškus ir prašė jaunimą įsileisti Kristų į savo gyvenimą, kartu su juo eiti gyvenimo keliu.

„Linkiu, kad šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės įkvėptų jums troškimą drąsiai keliauti kartu su Jėzumi, kuris yra „rizikos Viešpats“, kuris visada eina pirmiau kitų. Kaip per Sekmines, Viešpats nori kartu su mumis padaryti didelį stebuklą – nori, kad tavo rankos, kad mano rankos, kad mūsų rankos taptų susitaikinimo, bendrystės, kūrybos įrankiais. Jam reikia tavo rankų, jaunuoli ir jaunuole, jis nori tavo rankomis kurti šiandieninį pasaulį.“ (JM / Vatican News)

2020 gegužės 18, 21:01