Paieška

Vatican News
Pranciškus ir Tavadrosas II Pranciškus ir Tavadrosas II  

Popiežius ir koptų patriarchas paminėjo broliškos meilės dieną

Sekmadienį, gegužės 10 d., popiežius Pranciškus ir koptų popiežius Tavadrosas II atnaujino abiejų Bažnyčių įsipareigojimą kasdien melstis vieniems už kitus, prašyti Dievo gailestingumo, ypač pandemijos sunkmečiu.

Popiežius ir koptų patriarchas kalbėjosi telefonu. Pranciškus paskambino Aleksandrijos koptų patriarchui, vadinamam Koptų popiežiumi, abiem Bažnyčioms simbolinę dieną: gegužės 10-ąją minimi reikšmingi istoriniai įvykiai dviejų Bažnyčių santykiuose. Tą dieną 1973 metais pirmą kartą susitiko popiežius šv. Paulius VI ir koptų popiežius Šenuda III, o 2013 metais Šenudos įpėdinis Tavadrosas II lankėsi Vatikane, susitiko ir meldėsi su popiežiumi Pranciškumi. Abu sutarė gegužės 10 švęsti koptų ortodoksų ir Romos katalikų broliškos meilės dieną.

Pasak Egipto spaudos, Pranciškus kalbėdamasis telefonu sekmadienį su Tavadrosu pasidžiaugė metine diena, patikino apie savo meilę Egiptui ir maldos vienybę su visais egiptiečiais, meldė pasauliui taikos ypač dabartiniu sunkiu pandemijos metu. Patriarchas Tavadrosas II, kalbėdamas apie koronaviruso pandemijos sunkmetį, popiežių guodė apaštalo šv. Pauliaus žodžiais romiečiams: „Mes žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems“ (Rom 8, 28).

Pranciškus ir Tavadrosas II meldė gailestingąjį Dievą pasigailėti Bažnyčios, tikinčiųjų ir visos žmonijos.

Naujienų portalas „Fides“ popiežiaus ir patriarcho pokalbio proga priminė, jog Tavadrosas II bene labiausiai ortodoksų pasaulyje parėmė Pranciškaus siūlymą visose krikščionių konfesijose nustatyti tą pačią Velykų šventimo datą. Portalas „Vatican News“ italų kalba atkreipė dėmesį į Pranciškaus ir Tavadroso išsakytą norą gegužės 14 dieną malda, pasninku ir gerais darbais prašyti Dievą, kad išvaduotų žmoniją iš pandemijos.

Į maldos už žmoniją dieną pakvietė Vyriausiasis žmogiškosios brolybės komitetas. Jo iniciatyvai pritarė popiežius Pranciškus, pakvietęs pasaulio katalikus vienu balsu melstis už žmoniją su kitų religijų tikinčiaisiais. Lietuvos katalikų ganytojai pakvietė visus Lietuvos žmones įsijungti į pasaulinę iniciatyvą. Kvietime vyskupai priminė, kaip atsirado gegužės 14 minima pasaulinė maldos, pasninko ir gerų darbų iniciatyva. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 12, 12:29