Paieška

Popiežius: gavę Šventąją Dvasią esame Bažnyčia

Po beveik trijų mėnesių pertraukos popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį pro Vatikano rūmų langą vėl sveikino į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus. Nuo kovo antrosios savaitės dėl pandemijos Šv. Petro aikštė buvo uždaryta. Per visą šį laiką sekmadienio vidudienio maldai popiežius vadovo iš Vatikano rūmų bibliotekos, o tikintieji galėjo kartu su juo melstis tik nuotoliniu būdu, žiūrėdami transliacijas per socialinius tinklus ir televiziją.

Kreipdamasis į žmones, susirinkusius į aikštę, ir į tuos, kurie sekė tiesioginę transliaciją, popiežius keliais sakiniais priminė, ką mums reiškia šį sekmadienį švęsta Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė.

„Ramybė jums“, – šios dienos Evangelijoje sako Jėzus išsigandusiems, namuose užsirakinusiems mokiniams.  Šie prisikėlusio Jėzaus žodžiai, pasak popiežiaus, – tai daugiau negu vien pasisveikinimas. Tai padrąsinimo ir kartu atleidimo žodžiai po Jėzaus suėmimo bailiai išsibėgiojusiems mokiniams. Iš naujo suburdamas savo mokinius ir jiems atleisdamas, Jėzus juos paverčia Bažnyčia, į misiją siunčiama sutaikinta bendruomene. Kad Bažnyčia sugebėtų vykdyti misiją, drąsiai skelbti Jėzų iki pat žemės pakraščių, jis jai suteikia Šventąją Dvasią.

„Šventoji Dvasia – tai ugnis, kuri sudegina nuodėmes ir sukuria naujus žmones, vyrus ir moteris, tai ugnis, kuria mokiniai uždegs visą pasaulį, tai meilė, kuri renkasi mažutėlius, vargstančiuosius ir atstumtuosius“, – kalbėjo Pranciškus. „Mes visi per Krikštą ir Sutvirtinimą esame gavę Šventąją Dvasią ir jos dovanojamas išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, pažinimo, maldingumo ir Dievo baimės dovanas. Pastaroji – Dievo baimė – tai priešingybė tos baimė, kuri buvo sukausčiusi mokinius. Dievo baimė – tai meilė Viešpačiui, tai tvirtas tikėjimas jo gailestingumu ir gerumu, tai sugebėjimas eiti tuo keliu, kurį jis mums rodo, žinant, kad jis visada yra su mumis ir mus palaiko.“

Popiežius meldė Mergelę Mariją, Sekminių dieną buvusią kartu su apaštalais, kad ji išmelstų Bažnyčiai karštą misionierišką užsidegimą.

* * *

Kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais maldininkais sukalbėjęs velykinę „Regina Coeli“ maldą, popiežius priminė prieš septynis mėnesius vykusį Amazonijai skirtą Vyskupų sinodą, prašė melstis už labai smarkiai nuo pandemijos nukentėjusius to regiono gyventojus, taip pat už sergančiuosius visame pasaulyje. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 31, 12:16