Paieška

Pašaukimai, pandemija, vaikai, gegužinės pamaldos ir malda už žmoniją

Po Regina Coeli maldos Gerojo Ganytojo sekmadienio vidudienį popiežius dar kartą kreipėsi į tikinčiuosius ir priminė keletą svarbių temų bei datų. Gerojo Ganytojo sekmadienį Bažnyčia mini Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną. Visos krikščioniško gyvenimo formos visada yra atsiliepimas į Dievo kvietimą, pašaukimą.

Maldos už pašaukimus diena primena Jėzaus žodžius, jog reikia melsti Tėvą, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Darbo labai daug. Kunigystė ir pašvęstasis gyvenimas reikalauja drąsos ir ištvermės. Be maldos neįmanoma eiti šiuo keliu. Popiežius pakvietė visus melsti Viešpaties gerų darbininkų dėl Jo Karalystės sklaidos, su jo meilei paklusniomis širdimis ir rankomis.

Jėzus pakviečia žvejus tapti jo mokiniais
Jėzus pakviečia žvejus tapti jo mokiniais

Popiežius taip pat dar kartą išreiškė savo artumą užsikrėtusiems koronavirusu, jais besirūpinantiems ir visiems, kurie kokiu nors būdu nukentėjo nuo pandemijos. Ta pačia proga popiežius parėmė ir padrąsino tarptautinį bendradarbiavimą, jau dabar regimą įvairiose iniciatyvose, kad adekvačiai ir veiksmingai atsilieptume į dabartinę krizę. Svarbu sutelkti, skaidriai ir nesavanaudiškai, medicininius pajėgumus, kad būtų atrasti vakcina, gydymo būdai, užtikrinta visuotinė prieiga prie būtiniausių technologijų, kurios leistų kiekvienam užkrėstam asmeniui pasaulyje gauti būtiną medicininį gydymą.

*

Sekmadienį popiežius paminėjo italų katalikiškos asociacijos Meter iniciatyvą surengti nacionalinę dieną, skirtą vaikų išnaudojimo temai. Tiksliau, savaitę: ji prasidėjo balandžio 25-ąją ir baigėsi gegužės 3. Diena minima jau 24-ąjį kartą. Meter skelbia reguliarias ataskaitas apie vaikų seksualinį išnaudojimą ir pedofiliją internete, kasmet siunčia policijai tūkstančius pranešimų apie interneto svetaines, IP adresus ir asmenis, susijusius su nusikalstamų ir pasibjaurėtinų video įrašų arba nuotraukų platinimu. 2018 metais atrasta 3 053 317 nuotraukų su seksualiai išnaudojamais vaikais, pradedant nuo kūdikių. 2018-ųjų liepos mėnesį užregistruota virš 260 tūkstančių video įrašų su seksualiai išnaudojamais vaikais. Nusikaltėliai naudojasi įstatymų arba kontrolės spragomis – daugiausia nedidelės salų valstybės Tongos Ramiajame vandenyne arba Indijos Vandenyno Britų Srityje – ją sudaro per tūkstantį salelių. Nenusileidžia Gernsio salynas Lamanšo sąsiauryje, netoli Prancūzijos, iš dalies susijęs su Didžiosios Britanijos karalyste. Tačiau interneto svetainių ir serverių yra dešimtyse šalių visuose kontinentuose, taip pat ir išsivysčiusiose šalyse. Tačiau Meter steigėjas kun. Fortunato di Noto teigia, kad reali padėtis neabejotinai blogesnė už ataskaitos duomenis. Pedofilai naudojasi vadinamuoju tamsiuoju internetu, paslėptu nuo visuomenės akių, tam tikrą valandą susitinka virtualiame kambaryje stebėti vaiko prievartavimo, po to visi duomenys ištrinami. Tokiais atvejais sunku atrasti nusikaltėlius ir patraukti juos atsakomybėn.

Video ir vaizdo medžiagos gausa, jos gamybos mastai šokiruoja, o skiriami ištekliai ir pajėgos su tuo kovoti yra akivaizdžiai nepakankami. Kun. Fortunato di Noto daug kartų kėlęs klausimą: koks likimas ištinka tūkstančius vaikų, panaudojamų šioje medžiagoje? Ypač ten, kur vaikai tokiam tikslui apgaule pavagiami ar paprasčiausiai nuperkami iš skurdžių, prasimaitinti negalinčių šeimų? Vaikų pornografijos statistika didžiulė, tačiau už ją daug kartų didesnis jos vartotojų skaičius. Kas jie ir kur jie? Nacionaliniai ir tarptautiniai policijos tyrimai atskleidė, jog tai dažnai visuomenės akyse gerbtini piliečiai, priklausantys įvairioms amžiaus grupėms, turintys įvairias profesijas. Didžiulė jų dalis gyvena išsivysčiusiuose kraštuose.

Todėl popiežius Pranciškus paminėjo, jog vaikai tampa ne vien tiesioginės prievartos, bet ir bendro abejingumo aukomis, palinkėjo, kad sąžinės būtų jautrios šiems klausimams, kad koordinuotos prevencijos ir ugdymo pastangos įvairiose srityse užkirstų kelią smurtui prieš vaikus. 

Pasak popiežiaus Pranciškaus, ką tik prasidėjęs gegužės mėnuo yra geras laikas aplankyti šventoves, kurios yra dedikuotos Dievo Motinai. Dėl pandemijos daug kur tai įmanoma padaryti tik dvasiškai. Popiežius pakvietė su tikėjimu ir pamaldumu prie Švenčiausios Mergelės širdies sudėti mūsų rūpesčius, lūkesčius ir ateities planus.

Popiežius ir keletas Komiteto žmogiškajai brolybei įgyvendinti narių
Popiežius ir keletas Komiteto žmogiškajai brolybei įgyvendinti narių

Virtualaus sekmadieninio susitikimo pabaigoje popiežius kalbėjo apie dieną anksčiau, gegužės 2-ąją, Vyriausiojo komiteto žmogiškajai brolystei įgyvendinti iniciatyvą gegužės 14 dieną visų religijų atsakinguosius ir tikinčiuosius pasaulyje pakviesti maldai, pasninkui ir geriems darbams už žmoniją, už žmonių brolybę, už greitą pandemijos įveikimą. Anot Šventojo Tėvo, jis prie jos prisidės ir kviečia prisidėti visus. Popiežius atsisveikino visiems palinkėdamas gero sekmadienio, skanių pietų ir tradiciškai paprašė nepamiršti maldos už jį patį. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 03, 12:15