Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį. Kristaus pažadas

Sekmadienio vidudienio maldos proga popiežius Pranciškus kalbėjo apie Kristaus Žengimo į dangų iškilmę.

Tai buvo paskutinis prisikėlusio Viešpaties susitikimas su savo mokiniais, kuris įvyko Galilėjoje, „ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus“ (žr. Mt 28, 16–20). 

Pasak Šventojo Tėvo, pats susitikimas ant kalno turi didelį simbolinį krūvį. Ant kalno Jėzus išvardijo palaiminimus, ant kalno melsdavosi, priimdavo žmones, gydydavo. Tačiau šį kartą mokinius pakvietė ant kalno ne tam, kad pats mokytų ir veiktų, bet kad paprašytų savo mokinių veikti, skelbti ir tęsti Jo darbą. 

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Mt 28, 19–20).“

Viešpats patiki savo mokiniams misiją, kuri susideda iš skelbimo, krikštijimo ir mokymo eiti Viešpaties nurodytu keliu, sekti Evangelija. Išganymo žinios skelbimas apima liudijimo pareigą, kuri galioja ir mums. Susidūrę su tokiu dideliu uždaviniu ir pažinodami savo silpnybes dažnai turime abejonių dėl savo sugebėjimų. Jų neabejotinai turėjo ir apaštalai. Tačiau neturime išsigąsti. Turime atsiminti Jėzaus pažadą, duotą prieš pakylant į dangų: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Tai guodžiantis pažadas apie nuolatinį Jėzaus buvimą tarp mūsų. Tačiau kaip šis pažadas yra išpildomas? Per Šventąją Dvasią, kuri padeda Bažnyčiai būti kiekvieno žmogaus bendrakeleive istorijos kelyje. Kristaus ir Tėvo atsiųsta Dvasia atleidžia nuodėmes ir pašventina visus, kurie gailėdamiesi atsiveria jai. 

Jėzaus pažadas būti su mumis iki pasaulio pabaigos yra išpildomas per Jo Žodį, sakramentus, nuolatinį ir vidinį Šventosios Dvasios veikimą. Žengimo į dangų iškilmė pabrėžia būtent tai: nors prisikėlęs Jėzus įžengė į dangų ir šlovingai sėdi Tėvo dešinėje, jis išlieka tarp mūsų. Iš šio buvimo semiamės jėgų, ištvermės ir džiaugsmo.

Apaštalų patirtis yra ir mūsų patirtis. Kristus pasitraukė iš mūsų fizinių akių žvilgsnio aprėpties, bet tuo pat metu mums suteikė galimybę matyti kitaip, žvelgti tikėjimo akimis, matyti daugiau, nei vien paviršių, matyti tikrovę Prisikėlusiojo šviesoje. Šioje šviesoje kiekvienas sutiktas žmogus yra regimas, sutinkamas ir mylimas kitaip. Popiežius meldė Dievo Motinos užtarimo, kad išmoktume būti švelnūs ir drąsus prisikėlusio Viešpaties liudytojai. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 24, 12:15