Paieška

Vatican News

Popiežius: sunkiu laikotarpiu pasikliaukime Dievo gailestingumu

Popiežius trečiadienį pratęsė katechezių ciklą apie Palaiminimus, šį kartą apmąstymas buvo skirtas Jėzaus mokymui apie tyraširdžius. Šventasis Tėvas pasveikino ypač tuos tikinčiuosius, kurie planavo, bet dėl koronaviruso pandemijos negalėjo dalyvauti bendrojoje audiencijoje, dėkojo jaunimui už sveikinimo laiškus, drąsino neprarasti vilties, pasitikėti Jėzumi sunkiais laikais, pasikliauti Dievo gailestingumu, priminė balandžio 2 dieną sukankančias penkioliktąsias šv. Jono Pauliaus II mirties metines, sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą ir suteikė palaiminimą.

„Mielas jaunime, nors jūsų piligrimystė į Romą tiktai virtuali, tačiau vis tiek jaučiu jūsų džiugų ir triukšmingą dalyvavimą, kurį konkrečiai išreiškėte daugybėje man pasiųstų sveikinimo laiškų. Atsiuntėte daug gražių laiškų, labai dėkoju. Dėkoju už šią vienybę. Neužmirškite melstis už mane. Dėkoju ir drąsinu visuomet ištikimai ir entuziastingai išgyventi tikėjimą, neprarasti vilties Jėzumi. Jis yra mūsų ištikimas bičiulis, pripildantis gyvenimą džiaugsmo taip pat sunkiais momentais.“

Pasveikinęs jaunimą, ligonius ir jaunavedžius, popiežius linkėjo, kad likusi paskutinė gavėnios dalis paskatintų gerai pasirengti Velykų šventimui, kiekvienam leistų patirti glaudesnį artumą su Kristumi, drąsino, pasikliauti Dievo gailestingumu ir šv. Jono Pauliaus II užtarimu.    

„Šiuo išbandymų laikotarpiu kontempliuokime nukryžiuoto ir dėl mūsų mirusio Viešpaties veidą, idant jo Kryžiuje, per kurį jis nugalėjo bet kokį blogį, atpažintume tikrosios vilties ir tikrojo džiaugsmo šaltinį.“ (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 01, 11:26