Paieška

Popiežius: su Jėzumi Kryžiaus keliu į Prisikėlimą

Po Mišių popiežius Pranciškus kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą. Šia proga jis padėkojo visiems, kas meldėsi su juo, Verbų sekmadienio Mišias sekdami iš namų per visuomenės komunikavimo priemones.

Ypatingas popiežiaus sveikinimas buvo skirtas jaunimui, Verbų sekmadienį savo vyskupijose mininčiam Pasaulinę jaunimo dieną. Šią dieną Panamos jaunimas būtų turėjęs Šv. Petro aikštėje perduoti Portugalijos jaunimui Pasaulio jaunimo dienų kryžių. Iškilmingas kryžiaus perdavimas nukeltas į rudenį – įvyks lapkričio 22-ąją, Kristaus – Visatos Valdovo – iškilmės dieną. „Raginu jaunuolius“, – sakė Pranciškus, – „kad laukdami tos dienos, liudytų viltį, būtų geranoriški ir solidarūs. Šiais sunkiais laikais visiems mums to labai reikia“.

„Brangieji, su tikėjimu ženkime į Didžiąją savaitę minėti Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo“, – sakė Pranciškus. „Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių teikiama pagalba. Dvasia apkabinkime sergančiuosius, jų šeimų narius, visus, kas pasiaukodami juos slaugo, melskimės už mirusius, prieš akis turėdami Velykų šviesą. Visus atsiminkime, už visus melskimės. Iš Marijos mokykimės vidinės ramybės, meditavimo širdyje, meile degančio tikėjimo, kad ir mes sugebėtume sekti Jėzų keliu, kuris per Kryžių veda į Prisikėlimą. Marija su mumis keliauja ir palaiko mūsų viltį.“ (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 05, 12:49