Paieška

Popiežius: sulauksime geresnių laikų ir mes patys būsime geresni

Tikintieji daugelyje šalių šiemet negalės dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldose, dėl koronaviruso epidemijos bus priversti pamaldas sekti iš namų. Į juos ir į visus pasaulio katalikus, pasitinkančius kitokias šių metų Velykas, priartėjus Didžiajai savaitei, kreipėsi popiežius Pranciškus. Popiežiaus žinia paskelbta penktadienio vakarą.

Brangūs bičiuliai, labas vakaras!

Šį vakarą turiu galimybę kitaip negu įprasta pasibelsti į jūsų namų duris. Jei leisite, norėčiau su jumis trumpai pasikalbėti dabartiniu sunkumų ir kančios metu. Matau jus namuose su šeimomis, gyvenančius neįprastą gyvenimą, vengiančius galimo užsikrėtimo. Galvoju apie nenuoramas vaikus ir paauglius, kurie negali išeiti iš namų, lankyti mokyklos, gyventi taip, kaip buvo įpratę. Mano širdyje – visos šeimos, ypač tos, kurių namuose yra sergančiųjų ar kurios gedi dėl koronaviruso ar kitų priežasčių mirusių artimųjų. Šiomis dienomis dažnai pagalvoju apie vienišus žmones, kuriems dabartinis metas dar sunkesnis. Atsimenu senus žmones, kurie man ypatingai brangūs.

Negaliu nepaminėti sergančiųjų, gulinčiųjų ligoninėse. Žinau, kiek daug žmonių su dideliu pasiaukojimu, labai rizikuodami patys užsikrėsti stengiasi jiems patarnauti ir užtikrinti būtiniausias paslaugas visuomenei. Kiek daug didvyriškumo kiekvieną dieną, kiekvieną valandą! Atsimenu ir tuos, kurie turi ekonominių sunkumų, yra susirūpinę dėl darbo ir dėl ateities. Mano mintyse – ir kaliniai, kurių skausmą dar labiau pagilina epidemijos baimė. Galvoju apie neturinčius pastovaus būsto, saugių namų.

Dabartinis metas visiems sunkus. Daugeliui – labai sunkus. Aš tai žinau ir šiais žodžiais noriu visiems išreikšti savo artumą ir meilę. Stenkimės, kiek įmanoma, gerai panaudoti šį laiką: būkime geranoriški, padėkime šalia mūsų esantiems žmonėms, pakalbinkime, telefonu arba per socialinius tinklus, vienišus žmones. Melskime Viešpaties pagalbos labiausiai kenčiantiems Italijoje ir pasaulyje. Nors esame vieni nuo kitų atskirti, mintimis ir dvasia galime toli nukeliauti, kūrybingos meilės skatinami.

Labai neįprastu būdu švęsime Didžiąją savaitę, į kurią sudėta visa Evangelija, – beribės Dievo meilės žinia. Mūsų miestų tyloje suskambės Velykų Evangelija. Apaštalas Paulius sako: „Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas“ (2 Kor 5, 15). Jėzaus prisikėlimu gyvybė nugalėjo mirtį. Šiuo velykiniu tikėjimu remiasi mūsų viltis. Norėčiau šį vakarą pasidalyti ja su jumis. Tai viltis, kad sulauksime geresnių laikų, kad mes patys būsime geresni, išsivadavę iš dabartinės pandemijos blogio. Viltis nenuvilia. Ji – ne iliuzija, bet viltis. Visi kartu, su meile ir kantrybe, šiomis dienomis galime rengtis geresniems laikams.

Ačiū, kad leidote man užeiti į jūsų namus. Apkabinkite kenčiančius namiškius, vaikus, senelius. Pasakykite jiems, kad popiežius yra jiems artimas ir meldžiasi, kad Viešpats visus greitai išvaduotų iš šio blogio. Ir jūs už mane melskitės. Skanios vakarienės. Iki greito!

2020 balandžio 03, 20:07