Paieška

Popiežiaus malda prie Turino drobulės 2015 m. Popiežiaus malda prie Turino drobulės 2015 m. 

Popiežius: Jėzus suteikia jėgų atlaikyti kiekvieną tikėjimo išbandymą

Popiežius dvasia dalyvaus maldoje Didįjį šeštadienį Turino drobulės koplyčioje. Jis apie tai pranešė laiške Turino arkivyskupui, kuris pakvietė ne tik savo ganomuosius, bet ir visus pasaulyje Didįjį šeštadienį melstis priešais Kristaus kančios drobulę. Velykų vigilijos pavakare ji bus išstatyta Turino katedros koplyčioje. Tai bus tiesiogiai transliuojamas per socialinius tinklus. Arkivyskupo Cesare Nosiglia vadovaujamos pamaldos Turino katedros koplyčioje prasidės 17 val. vietos laiku ir tęsis apie valandą.

Popiežius laiške pasidžiaugė arkivyskupo sprendimu maldą prie Turino drobulės transliuoti per socialinio komunikavimo priemones, tokiu būdų išklausant dėl koronaviruso pandemijos sunkiai kenčiančios ištikimos Dievo tautos prašymą. Jis paragino arkivyskupą ir visus per medijas dalyvausiančius maldoje išgyventi šį Didįjį tridienį glaudžioje vienybėje su Kristaus kančia, kad kiekvienas galėtų patirti Prisikėlimo malonę ir džiaugsmą.

Turino drobulėje atpažįstame Jėzaus – Viešpaties tarno – bruožus. Jis buvo skausmų vyras, susitaikęs su negalia, jis mūsų negalias prisiėmė, mūsų skausmus sau užsikrovė, buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito dėl mūsų išganymo, mes buvome išgydyti jo žaizdomis (plg. Iz 53, 3. 4–5).

Turino drobulės vyro veide taip pat matome daugelio sergančių brolių ir seserų veidus, ypač tų, kurie yra vienišiausi ir mažiausiai prižiūrimi, jame matome karų ir smurto, vergovės ir persekiojimų aukas. Kaip krikščionys, šioje drobulėje Šventojo Rašto šviesoje kontempliuojame nukryžiuoto, mirusio ir prisikėlusio Viešpaties Jėzaus ikoną. Jam pavedame save ir Juo pasitikime. Jėzus suteikia jėgų atlaikyti kiekvieną tikėjimo išbandymą, su viltimi ir meile esant tikriems, kad Tėvas visuomet išklauso į Jį besikreipiančių savo vaikų šauksmą ir juos išgelbsti, parašė popiežius.

Laimindamas maldos dalyvius, ypač ligonius, kenčiančius ir visus, kurie jais rūpinasi, popiežius Pranciškus palinkėjo Viešpaties ramybės, gailestingumo ir džiugių Velykų. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 10, 13:37