Paieška

1587289349144.JPG

Popiežius: gailestingumas – atsakas į gyvenimo ir istorijos audras

Po Mišių ten pat, Šventosios Dvasios bažnyčioje, vidudienį popiežius kalbėjo velykinę antifoną „Regina coeli“. Šia proga jis dar kartą paminėjo kasmet antrąjį Velykų sekmadienį minimą Gailestingumo šventę, kurią prieš du dešimtmečius įvedė šv. Jonas Paulius II.

„Gailestingumas – tai vienintelis įmanomas krikščionių atsakas į gyvenimo ir istorijos audras. Turime gailestingai mylėti visus, ypač tuos, kurie kenčia, vargsta, yra apleisti. Tai daugiau negu užuojauta ir parama. Tai jausmas, kuris kyla iš širdies gilumos. Dievo gailestingumas teka iš Prisikėlusiojo Kristaus širdies, iš jo žaizdų, kurios lieka atvertos, nes mums visada reikia atleidimo ir paguodos. Krikščioniškasis gailestingumas tepaskatina valstybes ir institucijas teisingai padalyti gėrybes. Tik būdami solidarūs greitai įveiksime dabartinę krizę.“

Sekmadienio vidudienį popiežius taip pat pasveikino Rytų Bažnyčias, kurios šią dieną švenčia Velykas. „Kristus tikrai prisikėlė! Ypač dabartinių išbandymų metu visi gyvename viltimi, kurią teikia tikėjimas, kad visi esame su Kristumi prikelti naujam gyvenimui.“

Prieš baigiamąjį palaiminimą popiežius paragino malda kreiptis į Mariją, Gailestingumo Motiną: „Dangaus Karaliene, džiūgauki, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja!“ (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 19, 12:09