Paieška

Didįjį ketvirtadienį popiežius paminėjo kunigus, kurie mirė tarnaudami sergantiesiems

Ketvirtadienio vakarą beveik tuščioje Šv. Petro bazilikoje, dalyvaujant tik nedidelei liturginei asistai, popiežius Pranciškus aukojo Paskutinės vakarienės Mišias. Pagrindinė bazilikos nava, kurioje paprastai telpa keli tūkstančiai žmonių, – romiečių ir Velykų proga į Romą atvykstančių maldininkų – buvo visiškai tuščia.

Didžiojo ketvirtadienio liturgiją sudaro du elementai – rytą vyskupai katedrose koncelebruoja Krizmos Mišias su savo kunigija, visi kartu atnaujina šventimų dieną duotus pažadus. Vakare visose bažnyčiose aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios, kurių svarbus momentas – kojų plovimo apeigos. Šiemet dėl pandemijos Krizmos Mišių atsisakyta. Vyskupai paraginti jas nukelti į ramesnius laikus. Taip pat Paskutinės vakarienės Mišiose šiemet atsisakyta kojų plovimo apeigų.

Šiemet ir popiežius neaukojo Krizmos Mišių. Jam taip pat teko atsisakyti jau tradicija tapusio apsilankymo pas visuomenės paribiuose gyvenančius žmones. Nuo pat pontifikato pradžios Paskutinės vakarienės Mišias popiežius kasmet šventė su kaliniais, migrantais, vargstančiaisiais ir sergančiaisiais. Kai popiežius Didžiojo ketvirtadienio Mišias aukodavo kalėjime, ligoninėje ar imigrantų registracijos centre, jis neturėdavo iš anksto parengto homilijos teksto, bet spontaniškai komentuodavo labai iškalbingą Didžiojo ketvirtadienio liturgijos momentą – kojų plovimą.

Ir šio ketvirtadienio vakarą Šv. Petro bazilikoje aukotų Mišių metu popiežius neturėjo iš anksto parengtos homilijos. Ją pakeitė trumpa meditacija. Popiežius kalbėjo apie tris dalykus, kuriuos mums prieš akis iškelia šios dienos liturgija: tarnavimą, Eucharistiją ir patepimą.

Jau pradėdamas šių metų Didžiąją savaitę, aukodamas Verbų sekmadienio Mišias, popiežius atkreipė dėmesį, kad šiomis dienomis dažnai girdime, kad Jėzus – į pasaulį atėjęs Dievo Sūnus – vadinamas tarnu. Bene stipriausias simbolinis šios jo tarnystės momentas yra kojų mokiniams plovimas. Turime tarnauti vieni kitiems. Tokia yra šio Jėzaus gesto žinia.

Paskutinės vakarienės Mišios – tai ir Eucharistijos įsteigimo minėjimas. Su dėkingumu šiandien atmename tą akimirką, kai Viešpats pažadėjo visada su mumis pasilikti kaip mūsų dvasinę gyvybę palaikantis maistas ir gėrimas. Eucharistijoje jis yra su mumis, yra mumyse.

Trumpoje Mišių homilijoje popiežius taip pat kreipėsi į kunigus, su kuriais šiemet negali švęsti tradicinių Krizmos Mišių, paminėjo pastarosiomis savaitėmis nuo pandemijos mirusius kunigus, kurių vien Italijoje dešimtys. Popiežius ragino kunigus nebūti užsispyrusiems kaip Petras, kuris nenorėjo leisti, kad Viešpats jam nuplautų kojas. Leiskime Viešpačiui mus nuplauti, priimkime jo atleidimą ir dosniai dalykime Viešpaties atleidimą ir gailestingumą žmonėms, ragino popiežius. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 09, 19:05