Paieška

Popiežius Apaštališkų rūmų bibliotekoje Popiežius Apaštališkų rūmų bibliotekoje 

Šventojo Tėvo audiencijos retos, bet nenutrauktos

Šventojo Tėvas įprastinės veiklos gerokai sumažėjo dėl pandemijos krizės – išskyrus išimtis, beveik visai nebūna įprastų privačių audiencijų svečiams iš tolimesnio užsienio. Atidėtos arba atšauktos ir visos anksčiau buvusios numatytos audiencijos piligrimų grupėms. Tačiau Šventasis Tėvas toliau reguliariai susitinka su savo Kurijos vadovais ir kai kuriais kitais asmenimis.

Praėjusią savaitę Šventasis Tėvas audiencijoje priėmė Andrea Monda, Vatikano dienraščio „l’Osservatore Romano“ direktorių, vadovaujantį Šventojo Sosto laikraščio redakcijai nuo 2018 metų. Vykdant popiežiaus Pranciškaus pradėtą Romos kurijos reformą, dienraštis buvo įtrauktas į Šventojo Sosto komunikacijos dikasteriją, įkurtą 2015 metais. Ir Vatikano radijas su kitomis Vatikano komunikacijos žinybomis priklauso šiai dikasterijai, jos pagrindiniai informacijos skleidėjai yra portalas Vatican News ir Vatican Media tarnyba.

Atkreipsime dėmesį, jog Vatikano dienraščio „l’Osservatore Romano“ svetainės nuoroda yra Vatican News portale. Dienraštis skelbia žinias italų, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų ir lenkų kalbomis. Vatican News portalas žinias iš Vatikano ir pasaulio skelbia keturiasdešimčia kalbų – visomis kalbomis, kuriomis transliuojamos ir Vatikano radijo laidos.

Praėjusią savaitę taip pat pranešta, kad dėl koronaviruso pandemijos laikinai sustabdomas Vatikano dienraščio“ l’Osservatore Romano“ spausdinimas.  Jį bus galima skaityti tik internete.

Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ yra vienas iš seniausių laikraščių italų kalba, eina be pertraukos nuo 1861 metų. Vienas iš jo steigėjų buvo  Marcantonio Pacelli – popiežiaus Pijaus XII senelis.

Romos merė Virginia Raggi popiežiaus audiencijoje
Romos merė Virginia Raggi popiežiaus audiencijoje

Šeštadienį po susitikimo su Andrea Monda, popiežius Pranciškus atskirose audiencijose priėmė Vyskupų kongregacijos prefektą, Vatikano miesto valstybės tribunolo teisėją, Švč. Širdies katalikų universiteto rektorių ir Romos merę Virginia Raggi. Nuo pradėjusios savaitės pirmadienio iki šeštadienio popiežius surengė iš viso devyniolika privačių audiencijų, o šio pirmadienio rytą popiežius priėmė Italijos premjerą Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte, Italijos premjeras, Pranciškaus audiencijoje
Giuseppe Conte, Italijos premjeras, Pranciškaus audiencijoje

Prieš savaitę popiežių Vatikane aplankė Florencijos arkivyskupas kardinolas Giuseppe Betori. Sugrįžęs į savo vyskupiją kardinolas pasidalijo audiencijos įspūdžiais su savo ganomaisiais ir dvasininkais.

Popiežius užtikrino savo dvasinį artumą ypač sunkiu koronavirusio plitimo laikotarpiu, gyvai domėjosi Florencijos katalikų bendruomenės padėtimi. Kardinolas popiežių informavo apie visas vyskupijoje vykdomas priemones viruso epidemijai sustabdyti, o popiežius labai karštai pritarė sprendimui palikti bažnyčias atvertas privačiai tikinčiųjų maldai ir susikaupimui, bažnyčiose jiems užtikrinant visas būtinas sveikatos apsaugos priemones.   (SAK / VaticanNews)

Giuseppe Betori, Florencijos arkivyskupas ir kardinolas
Giuseppe Betori, Florencijos arkivyskupas ir kardinolas
2020 kovo 30, 15:06