Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: esame Kristaus šlovės liudytojai

Sekmadienio vidudienio maldos susitikimo šv. Petro aikštėje metu popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, ką mums reiškia Jėzaus atsimainymas, apie kurį pasakoja antrojo gavėnios sekmadienio Evangelija. Viena, tai leidžia geriau pažinti Mokytoją, antra, tai primena, jog esame išsirinkti ne dėl mūsų nuopelnų, o dėl Dievo malonės. Todėl neprasminga teisinti savo neveiklumą sugebėjimų arba kompetencijos stoka.

Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną, užsivedė ant aukšto kalno – Dievo artumo simbolio, kad jie geriau pažintų Jo asmens slėpinį, kad geriau suprastų, kad Jis turės kentėti, mirti ir prisikelti.

„Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa (Mt 17, 2)“

Nuostabaus atsimainymo įvykio metu, pasak popiežiaus Pranciškaus, mokiniai buvo pakviesti Jėzuje atpažinti Dievo Sūnų ir suprasti, kad žmogiškasis aspektas neišreiškia visos tikrovės. Jų akims atsivėrė antgamtinis, dieviškas Jėzaus apsektas, o balsas iš aukštybių – Tėvo balsas – pakviečia juo sekti ir patvirtina tai, kas įvyko krikšto prie Jordano upės metu.

Popiežius Pranciškus pasiūlė atkreipti dėmesį į mokinius, kuriuos Jėzus pakvietė su savimi. Tai Petras, kuris išbandymo akimirką išsižadės Jėzaus. Arba du broliai, Jokūbas ir Petras, kurie paikai prašė jiems užtikrinti pirmąsias vietas Jėzaus karalystėje. Tačiau jiems buvo skirta privilegija tapti atsimainymo liudininkais. Nes Jėzus renkasi ne pagal žmogiškus kriterijus, o pagal savo meilės planą. Tai laisvas ir besąlygiškas pasirinkimas, dieviška draugystė, už kurią nereikia susimokėti. Ir šiandien Viešpats kai kuriuos kviečia tapti Jo liudininkais, kaip kadaise tuos tris mokinius. Būti liudininkais yra dovana, kurios nenusipelnėme: jaučiamės netinkami, bet negalime pasišalinti teisindamiesi nesugebėjimu.

Nors nebuvome ant Taboro kalno ir nematėme savo akimis kaip saulė švytinčio Jėzaus veido, tačiau gavome dovanai išganymo Žodį ir tikėjimą, įvairiais būdais patyrėme susitikimo su Jėzumi džiaugsmą.

Pasaulyje, kuriame Dievo šviesa yra temdoma egoizmo, godumo, kasdienių rūpesčių, ir mums  Jėzus sako: „Kelkitės, nebijokite!“ Dažnai sakome, kad neturime laiko maldai, kad nesame tinkami vienai ar kitai tarnystei parapijoje, kad negalime atsiliepti į kitų prašymus. Bet neturime pamiršti, sakė popiežius, jog krikštas ir sutvirtinimas mus padarė liudytojais ne dėl mūsų sugebėjimų, o Šventosios Dvasios dovana. Popiežius meldė, kad Marijos užtarimu gavėnios metu būtume paklusnūs Dvasiai ir galėtume ryžtingai eiti atsivertimo keliu. (RK / Vatican News)

2020 kovo 07, 15:43