Paieška

Popiežius: pandemijos laikotarpiu sudėkite ginklus

Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus kreipėsi su prašymu pandemijos metu visame pasaulyje sustabdyti karus, dialogu kurti taiką.

„Mieli broliai ir seserys,

pastarosiomis dienomis Jungtinių Tautų generalinis sekretorius paskelbė kreipimąsi dėl globalinio ugnies nutraukimo visuose pasaulio kraštuose, primindamas dabartinę Covid–19 krizę, kuri nepaiso jokių sienų. Prisijungiu prie tų, kurie priėmė raginimą ir kviečiu visus jį įgyvendinti ir sustabdyti bet kokius karo veiksmus, palengvinti koridorių sukūrimą humanitarinei paramai, atsiverti diplomatijai, padėti labiausiai pažeidžiamiems.

Bendros pastangos kovoje prieš pandemiją tepadeda visiems suprasti, kaip svarbu stiprinti broliškus, kaip vienos šeimos narių, ryšius. Atsakingieji už valstybes ir visi konfliktų dalyviai su nauju įsipareigojimu tesistengia įveikti nesutarimus. Neįmanoma karu išspręsti konfliktų! Būtina priešiškumą ir kontrastus spręsti dialogu ir konstruktyviomis taikos paieškomis.“

Baigdamas, popiežius dar pridūrė: „Mintimis lankau ypač visus pažeidžiamus žmones, priverstus gyventi grupėmis: senelių prieglaudose, kareivinėse, ypač noriu paminėti esančius kalėjimuose. Neseniai skaičiau Žmogaus teisių komisijos ataskaitą apie perpildytus kalėjimus, kurie gali tapti tragedija. Prašau atsakingųjų jautriai atsižvelgti į šią rimtą problemą ir imtis reikalingų priemonių, kad būtų išvengta naujų tragedijų.“ (SAK / Vatican News)

 

2020 kovo 29, 12:16