Paieška

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui: už Bažnyčią Kinijoje

Šiandien Bažnyčia Kinijoje su viltimi žvelgia į ateitį. Bažnyčia nori, kad Kinijos krikščionys būtų tikri krikščionys ir geri piliečiai. Jie turi skelbti Evangeliją vengdami prozelitizmo ir siekti suskaldytos katalikų bendruomenės vienybės.

„Melskimės, kad Bažnyčia Kinijoje toliau ištvermingai laikytųsi Evangelijos ir būtų vis vieningesnė.“

2020 kovo 05, 16:00