Paieška

Kovo 19 vakare Italijoje buvo kalbama bendrą Rožinio malda Kovo 19 vakare Italijoje buvo kalbama bendrą Rožinio malda 

Popiežiaus malda prieš Rožinį

Kovo 19 dienos vakare popiežius Pranciškus prisidėjo prie Italijos Katalikų Bažnyčios surengto nacionalinio Rožinio šviesos slėpinių kalbėjimo, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas įvairiais, televizijos, radijo ir interneto kanalais, ir pakvietė dalyvauti kitus. Pranciškus taip pat perskaitė įvadinę maldą.

„Šioje neregėtoje situacijoje, kurioje, rodos, viskas svyruoja, padėkime vienas kitam likti tvirtais tuose dalykuose, kurie iš tiesų svarbūs. Tai kelionės patarimas, kurį mačiau daugybėje jūsų ganytojų, kurie dalydamiesi tais pačiais dramatiškais momentais siekia savo žodžiu sutvirtinti jūsų viltį ir jūsų tikėjimą, laiškų“, – italų tikintiesiems sakė popiežius. 

„Rožinio malda yra nuolankiųjų ir šventųjų malda, kurie jos slėpiniuose, kartu su Marija, kontempliuoja Jėzaus gyvenimą, gailestingąjį Tėvo veidą. Mums visiems taip reikia paguodos, jaustis apsuptiems Jo meilės!“

Tokios patirties tiesa regima, anot popiežiaus, santykiuose su kitais, šiuo metu su pačiais artimiausiais: stenkimės vienas dėl kito, pirmiausia patys rodydami meilę, supratimą, kantrybę, atleidimą. Dėl būtinų aplinkybių esame įsprausti tarp namų sienų, bet išsaugokime didelę širdį, kurioje artimas jaustų svetingumą ir atidumą. 

Popiežius pakvietė melstis vieningai ir patikėti save šv. Juozapo užtarimui. Jis yra Šventosios Šeimos globėjas ir mūsų šeimų globėjas. Ir Nazareto dailidė pažino stoką, kartėlį, rūpestį dėl rytojaus. Tačiau tamsiais momentais sugebėjo leistis besąlygiškai vedamas Dievo valios.

„Saugok, šventasis globėjau, mūsų kraštą. Apšviesk atsakingus už bendrąjį gėrį, kad mokėtų kaip ir tu pasirūpinti tais, kurie jiems patikėti. Padidink proto skvarbumą tų mokslininkų, kurie tiria geriausias priemones mūsų brolių sveikatai ir fizinei gerovei. Remk tuos, kurie aukojasi: savanorius, medikus, slaugytojus, stovinčius pirmoje linijoje gelbėjant ligonius, rizikuojant savimi. Laimink, šventasis Juozapai, Bažnyčią, kad, pradedant nuo dvasininkų, ji būtų tokios kaip tavo šviesos ir gerumo ženklas bei įrankis. Lydėk savo malda, šventasis Juozapai, šeimas, padėk kurti santarvę tarp tėvų ir vaikų, ypač tarp mažiausiųjų. Saugok senolius nuo vienatvės, kad nei vienas nepanirtų į apleidimo ir bejėgystės neviltį. Paguosk trapiausius, padrąsink svyruojančius, užtark vargšus. Su Mergele Motina melsk Viešpatį, kad išlaisvintų pasaulį iš visų pandemijų. Amen.“, – sakė Šventasis Tėvas. Po jo įvadinės maldos vyko Rožinio, kalbėto vienoje Romos bažnyčioje, transliacija. (RK / Vatican News)  

2020 kovo 20, 12:03