Paieška

Kovo 19 dienos ryto šv. Mišios Kovo 19 dienos ryto šv. Mišios 

Ketvirtadienio šv. Mišios. Šv. Juozapas, malda už kalinius

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus pradėjo šv. Mišiomis, skirtomis šv. Juozapo, švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmei, jų metu savo klausytojus paragino dvasiškai priimti Komuniją, meldė už kalinius.

Teisus žmogus

Evangelistas Matas nurodo, kad Juozapas buvo teisus žmogus. Ką tai reiškia? Anot popiežiaus, tai reiškia tikėjimo žmogus, tikėjimu gyvenantis žmogus. Jis vienas iš tų žmonių, kuriems tikėjimas pagrindžia tai, kuo viliasi, užtikrina ir rodo tai, kas nematoma. 

„Juozapas yra tikėjimo žmogus: todėl buvo teisus. Ne vien todėl, kad tikėjo, bet ir todėl, kad gyveno pagal tikėjimą. Teisus žmogus. Jis buvo išrinktas ugdyti žmogų, kuris buvo tikras žmogus, bet taip pat Dievas. Atrodo, kad tokio žmogaus auklėjimui reikėtų kito žmogaus–Dievo, bet buvo kitaip. Viešpats išsirinko teisųjį, tikėjimo žmogų. Žmogų, kuris yra tikras žmogus ir kuris sugeba kalbėtis su Dievu, įžengti į jo slėpinį. Toks buvo Juozapo gyvenimas. Praktikuoti savo amatą, savo žmogišką gyvenimą ir tuo pat metu liesti Dievo slėpinį“, – apibūdindamas šv. Juozapo šventumą ryto šv. Mišių homilijoje sakė popiežius Pranciškus. Viena vertus, šv. Juozapo amatas reikalavo milimetrinio tikslumo ir kontrolės. Kita vertus, jis įžengė į Dievo slėpinį, kurio negalėjo kontroliuoti. 

 „Šiandien, per šv. Juozapo iškilmę, aš galvoju apie Bažnyčią. Apie tikinčiuosius, vyskupus, kunigus, pašvęstuosius ir pašvęstąsias, popiežius: ar sugebame įžengti į (Dievo) slėpinį? Ar, priešingai, jaučiame poreikį formalumų, kurie juos gina nuo to, ko negali kontroliuoti?“, – klausė Šventasis Tėvas. 

Homiliją jis užbaigė malda, kad Viešpats suteiktų Bažnyčiai malonę mokėti kaip šv. Juozapas kasdienybėje pasinerti į slėpinį. Kitaip, anot popiežiaus, Bažnyčia tebus asociacija, kuriai formalumai svarbesni už adoraciją. Tuo tarpu turi būti priešingai: Bažnyčia turi įžengti į slėpinį ir garbinti Dievą. 

Dvasinė Komunija

Šventojo Tėvo aukojamos eucharistinės pamaldos buvo tiesiogiai transliuojamos Vatican news interneto svetainėje ir kitais kanalais.

 „Kviečiu visus esančius toli ir stebinčius šv. Mišias per televiziją priimti dvasinę Komuniją“, – sakė popiežius ir sukalbėjo specialią maldą. 

„Prie Tavo kojų, o mano Jėzau, parklumpu ir siūlau atgailą savo susikrimtusios širdies, kuri suvokia savo mažumą ir Tavo šventumą. Garbinu Tave Meilės sakramente, trokštu priimti Tave savo skurdžioje širdies pastogėje. Kol laukiu sakramentinės Komunijos, trokštu gauti Tave dvasiniu būdu. Ateik, Jėzau, pas mane, kad aš ateičiau pas Tave. Teuždega Tavo meilė visą mano būtį gyvenimui ir mirčiai. Tikiu Tavimi, viliuosi Tavimi ir Tave myliu. Teesie“. 

Malda už kalinius

Ketvirtadienio šv. Mišių liturgijoje popiežius įterpė specialią maldą už kalinius. Galima priminti, kad pastarosiomis dienomis Italijos kalėjimuose įvyko daug neramumų: dėl to, kad buvo anuliuoti susitikimai su artimaisiais, dėl to, kad kai kurie kalėjimai yra perpildyti ir epidemijos grėsmė kelia didelį nerimą.

„Melskimės šiandien už brolius ir seseris, kurie yra kalėjime: jie labai kenčia dėl nežinios, kas gali atsitikti kalėjimuose, taip pat galvodami apie savo šeimas, apie tai, kaip jos gyvena, ar neserga, ar ko netrūksta. Šiandien esame artimi kaliniams, kenčiantiems dėl nežinios ir skausmo“. (RK / Vatican News

2020 kovo 19, 13:07