Paieška

Popiežiaus vizitas Baryje užbaigtas malda už taiką Sirijoje

Paskutinis popiežiaus vizito Baryje įvykis buvo „Viešpaties Angelo“ malda, po Mišių kalbėta kartu su Viduržemio jūros šalių vyskupais ir miesto gyventojais. Šventasis Tėvas dar kartą prašė melstis už Siriją.

„Brangieji broliai ir seserys. Tuo pat metu, kai mes esame čia susirinkę melstis ir mąstyti apie taiką tarp Viduržemio jūros baseino tautų, kitame šios jūros krante, Sirijos šiaurės vakaruose, vyksta neapsakoma  tragedija. Iš mūsų, ganytojų, širdžių kyla karštas raginimas, skirtas karo dalyviams ir visai tarptautinei bendruomenei, kad nutiltų ginklų griaudėjimas ir būtų girdimas beginklių mažutėlių balsas, kad būtų atidėti į šalį visi skaičiavimai ir interesai, būtų saugomos civilių žmonių gyvybės, ypač labiausiai nukenčiantys nekalti vaikai. Melskime Viešpatį, kad sugraudintų širdis, kad visi, atmetę karo, neapykantos ir keršto logiką, suprastų, jog esame broliai, vaikai vieno Tėvo, kuris leidžia saulei tekėti ir geriesiems, ir blogiesiems.“  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 23, 16:31