Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Pranciškus: tegu gydymas nevirsta sistema

Vasario 1-ąją dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė didelės italų medicininių paslaugų grupės atstovus: gydytojus, slaugus, vadovus, administracijos narius. Ši grupė taip pat turi padalinius Lenkijoje, Albanijoje, Ukrainoje, Maskvoje, Prancūzijoje.

Villa Maria grupės, kuriai priklauso didelės ir mažos ligoninės, slaugos namai, dantų klinikos, tyrimų centrai, per 9 tūkstančiai darbuotojų, delegacijai popiežius linkėjo, kad jų struktūrose, ligos ir kančios vietose ligoniai galėtų patirti ir viltį, dėmesį, solidarumą, įgyti žmogiškos ir dvasinės patirties.

„Technologijų pažanga ir socialinio, ekonominio ir politinio pobūdžio pokyčiai pakeitė audinį, kuriame vyko ligoninių ir sveikatos apsaugos struktūrų gyvenimas. Todėl yra būtina nauja kultūra, ypač rengiant visų lygių medicinos srities darbuotojus profesiškai ir morališkai“, – sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, labai svarbu nevirsti tokiomis „sistemomis“, kurioms svarbiausias yra ekonominis-finansinis elementas, bet puoselėti artumo asmeniui stilių, kad sunkiausiais ligos momentais nerimo apimtas ligonis patirtų ir žmogišką šilumą.

Popiežius Pranciškus pažymėjo, jog Jėzaus žodžiai – „iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ – yra evangelinio tarnavimo artimui pagrindas. Tikinčiajam ligoniai ir kenčiantys tampa gyvais Kristaus ženklais. Dievo Sūnus atėjo gydyti ir prisiėmė mūsų trapumą, mūsų silpnumą. Rūpintis kenčiančiu broliu reiškia padaryti vietos Viešpačiui. Skausmo ir gydymo vietos skleidžia žinią visų gyvenimams, didžią pamoką, kurios niekur kitur neišgirsime. Kenčiantis žmogus geriau supranta, koks yra prisikėlimo ir tikėjimo dovanos poreikis bei vertė, padeda šalia esantiems vertinti ir ieškoti šios dovanos.

Audiencijos dalyvių popiežius paprašė perduoti ligoniams, kad yra jiems artimas, pasakyti, kad jis dvasiškai dalijasi jų išmėginimais, linki, kad jie greitai baigtųsi, kad jie išgytų ir sugrįžtų į savo namus, į savo šeimas; kad meldžia jiems kantrybės ir pasitikėjimo dovanų, stiprybės ištverti, būti paklusniems Dievo valiai, pasitikėti Jo tėvišku ir rūpestingu gerumu. Jis padėkojo visiems savo klausytojams už tarnystę ligoniams, patikėjo jų darbą Švč. Mergelei Marijai, Salus infirmorum (Ligonių sveikatai) ir juos palaimino. (RK / Vatican News)

2020 vasario 01, 14:56